söndag 28 augusti 2011

En professur är ingen garanti...

En drös forskare kräver nu kraftigt höjda skatter på bilinköp och bilresor. Motivet? Staten måste stoppa den känsla av frihet och njutning många av oss känner när vi har möjligheten att resa nästan vart vi vill, när vi vill.

Jag tycker de representerar ett beklämmande perspektiv, en nedgradering av människors fria rätt och vilja att utforma sitt eget liv till förmån för att politiker ska krypa vanliga medborgare in på bara skinnet med pekpinnar. Dessutom ger jag ingenting för deras forskningsslutsatser - på vilket sätt är privatbilismen subventionerad i Sverige?

Det sker en enorm utveckling för mer miljövänliga fordon. Bränsleeffektiviteten har ökat ofantligt de senaste 50 åren och många nya drivmedel inklusive eldrift är nu en realitet. Men de här forskarna har bestämt sig; slut på friheten för vanligt folk - bil ska bara vara tillgängligt för de som har väldigt gott om pengar.

I debatten om kollektivtrafik måste man ha klart för sig att det krävs ett resandeunderlag liknande Stockholmsområdet för att kunna erbjuda den turtäthet och mångfald i resmål som en modern människa förväntar sig under dygnets alla timmar. Det är självklart att utbyggnaden av kollektivtrafiken måste fortsätta i Sverige för att på så sätt locka över fler resenärer från bilen, men det är orimligt att påstå att "alla" kan klara sig utan en bil.

Sverige är ett jättestort land med bara 9 miljoner invånare. Denna elementära grundkunskap verkar inte dock inte ha satt något avtryck i artikelförfattarnas högst polariserade åsikter.


4 kommentarer:

 1. Det finns väl ingen anledning att tro att författarna är inkomptetenta? De har skrivit en debattartikel som kanske skjuter litet över målet - för att väcka debatt. Att alla skall klara sig "utan bil" är verkigen ändå inte vad som står i artikeln. Man efterlyser mer debatt om just det! Vem har absoluta behov av bil - eller snarare vilka bilresor är absolut nödvändiga. Att göra dem dyrare är ett sätt att förmå människor att tänka efter! Att ransonera som under oljekriserna är ett annat sätt. Utvecklingen kommer tyvärr troligen tvinga fram det ena eller andra. Sedan tror jag många invänder mot påståendet att kollektivtrafik endast kan fungera i Sthlm. De som bor i mellanstora svenska städer är inte av den uppfattningen.

  SvaraRadera
 2. Naturligtvis är privatbilismen oerhört subventionerad. Jag som aldrig kör bil betalar mycket kommunalskatt till vägar som jag aldrig färdas på och till gatuunderhåll som jag inte har någon nytta av. Men alldeles oavsett det så verkar ni inte ha begripit vad artikeln handlar om. Eller så vill ni inte.

  SvaraRadera
 3. @Anonym
  Jag har inte påstått att författarna är inkompetenta. Däremot kan man förstå att jag anser att de är insnöade.

  Bilresor blir dyrare hela tiden, fungerande marknadsekonomiska principer gör att utvecklingen går mot betydligt snålare motorer samt alternativ teknik. Att "höja skatten kraftigt" får ju bara en enda effekt: Folk med normala inkomster drabbas.

  Jag har heller aldrig påstått att kollektivtrafik bara kan fungera i Sthlm. Läs igen vad jag skrev.

  @Anders
  Det du anför som argument är inget bevis för att bilismen är subventionerad, det är nog du som inte riktigt har begripit. Titta på hur mycket skatt som bilister betalar varje år kontra kostnaden för vägar så kommer du inse att privatbilismen alls icke är subventionerad. Att sedan majoriteten av all kollektivtrafik är beroende av ett fungerande vägnät verkar du inte heller ha tänkt på...

  SvaraRadera
 4. Du påstår faktiskt att det krävs ett underlag i Stockholms omfattning för att man ska klara sig utan bil. Eftersom det inte finns några andra områden i Sverige med samma befolkningstäthet, så anser du alltså att kollektivtrafik bara kan fungera i just Stockholmsområdet. I likhet med "Anonym" kan jag inte tolka din formulering på annat sätt än så.

  SvaraRadera