onsdag 8 juni 2011

Barn har rätt till en trygg uppväxt

”Jag är svag och liten, bryr ni er? Nej! Det spelar ingen roll vad jag gör, för ni skiter i mig. Många kvällar blir till sena nätter i ensamhet. Vad fan jag gör här på jorden är något jag inte längre vet.

Jag skrek efter er hjälp, men ni vände och gick. När jag behövde er som mest var det istället svek jag fick.”

Orden är tagna ur en dikt skriven av Minna. Minna är omhändertagen efter ett beslut av socialnämnden av någon kommun i Sverige. Hon finns i verkligheten, men namnet är fingerat.

Över 17 000 barn är omhändertagna i Sverige. I Eslöv handlar det om runt 80 barn som är placerade enligt LVU eller SoL.  När föräldrarna inte räcker till och inte förmår ta ansvar för sitt barn måste samhället gripa in och ge den trygghet och omsorg som varje barn har rätt till.

Vi har nu lämnat in en motion till Kommunfullmäktige med 10 förslag på hur barn som är placerade av socialtjänsten kan få en bättre tillvaro. Det handlar bland annat om tätare besök hos placerade barn, utbildning och  handledning av familjehem och tydligare fokus på hälsa och skola.

- Barn och ungdomar som är i samhällets vård är väldigt utsatta. Jag är stolt och glad över att kunna lämna in denna motion som vi har arbetat med länge och som så tydligt tar sikte på de placerade barnens bästa, säger Daniel Rhodin (FP), gruppledare för Folkpartiet Eslöv.

Det finns många aktörer i samhället som arbetar för att ge stöd och vård till utsatta barn. Problemet är att dessa insatser inte samordnas tillräckligt. Folkpartiet föreslår att det instiftas en lokal Barnombudsman i Eslöv som bland annat får i uppdrag att skapa de möteplatser och rutiner som krävs för att alla samverkar för barnets bästa.

- Vi vet idag från forskningen att skolan är den största skyddsfaktorn för att det ska gå bra för barnen. Vi vill  att samarbetet mellan socialtjänsten och skolan stärks och att vi tar till oss de vetenskapligt beprövade metoder som finns, säger Daniel Rhodin (FP).

- Jag tror att det finns goda förutsättningar förslagen i motionen kan bli verklighet. Jag upplever att det finns ett förnyat intresse runt dessa frågor i Eslöv. Barnens rätt till en trygg uppväxt är det centrala, men det är lätt att räkna hem eventuella merkostnader för alternativet är värre, både mänskligt och ekonomiskt, avslutar Daniel Rhodin (FP).

SKD | SKD | SKD |

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar