lördag 2 april 2011

Nya siffror - resultaten i Eslövs grundskolor lägre än någonsin


Behöriga per skola (klicka för större)
Ja, det är faktiskt så här trenden ser ut, de senaste tio åren har ett förskräckande ras i andelen behöriga till gymnasieskolan skett. I år tror jag att det blir ännu värre, pga det nya intagningssystemet till gymnasiet där det inte längre räcker med godkänt i enbart Sv, Ma och Eng för att vara behörig.

Tittar man på de tre högstadieskolorna i Eslöv ser man stora förändringar år från år. Exempelvis tappar Ekenäs ca 10 procentenheter 2010 jfr med 2009.

Eslöv ligger i mitten jämfört med andra kommuner när det gäller behöriga lärare, lärartäthet och likvärdig betygssättning. Ändå misslyckas vi uppenbarligen att skapa en vettig framtid för så många av våra barn (2010: 16.6%). Hur långt ner behöver vi sjunka innan vi tar krafttag? 20% utslagna? 30%?

Jag är ärligt förvånad att inte väljarna kräver de ansvariga politikernas huvuden på ett fat. Eslövsföräldrarna kanske är ett tåligt släkte. Eller de kanske inte bryr sig.

Det är bara 42 kommuner av Sveriges 290 som har lägre behörighet än Eslöv. 86% av kommunerna gör bättre ifrån sig än vi. Jag tycker faktiskt att det är helt otroligt att vi har en vanhedrande plats 248 av 290.

Eslövsborna kan i alla fall glädjas åt att Eslöv är särdeles restriktiv med att spendera pengar på skolan. Inte en krona läggs i onödan. Hela 92% av Sveriges kommuner lägger mer pengar på utbildning än vi.

Fundera på hur många datorer, hur många specialpedagoger, fräscha läromedel och elevhälsopersonal man kan få för 7 118 kr / elev / läsår. Det är nämligen så mycket mindre Eslöv lägger än genomsnittskommunen. Jämför man oss däremot mot Lund, så lägger Lund nästan 17 000 kr mer än Eslöv per barn och läsår. Man kan kort sagt säga att vi är för jävla snåla mot våra barn i Eslöv.

Skulle Eslöv lägga lika mycket som genomsnittskommunen, så skulle vi skjuta till ungefär 23 miljoner kronor årligen. Skulle Eslöv lägga lika mycket som Lund gör, så hade vi behövt tillföra 54 miljoner kronor årligen.

Pengar är ingen frälsare - men ligger man så lågt som Eslöv så finns det knappast förutsättningar att göra en ordentlig förbättring av resultaten.

Eslöv behöver:
 - Fler specialpedagoger
 - Fler vuxna i skolan
 - Tidigare kunskapskontroller
 - Högre löner för lärare och skolledare så att vi kan attrahera (och hålla kvar) de bästa
 - Mer datorer och annan modern utrustning i klassrummen
 - Intensifierad fortbildning för personalen
 - Bättre föräldrasamverkan
 - Ett annat arbetssätt där man avsätter tid för att lärarna coachar varann i arbetslagen
 - En skola på vetenskaplig grund, där ett antal forskningstjänster utlyses, exempelvis lektorstjänster.
 - Höga förväntningar och nolltolerans mot trams under lektionstid

Vissa av dessa punkter kostar pengar, andra har med ett annat arbetssätt att göra. Jag samverkar gärna med socialmoderaterna för att nå detta - i gengäld måste ni begripa att pengar måste skjutas till! Nånstans måste vi börja.

Daniel Rhodin
2:a v. ordf Barn & Familjenämnden

Läs vårt handlingsprogram om grundskolan här.

Tidigare inlägg om skolan i Eslöv:
Grundskolan i Eslöv - En uppdatering
Bergagymnasiet, studieresor och lite annat
En angelägen rättvisefråga
(S)jälvtillräcklighet
Egen dator till lärarna
Diskussion om gymnasieskolan i Eslöv (del 2)
Diskussion om gymnasieskolan i Eslöv (del 1)
En rejäl satsning på en modernisering av gymnasieskolan
En grundskola i fritt fall
Betygsinflation
Grundskolan i Eslöv - En statistisk analys
Ska vi prata om grundskolan i Eslöv?
Ett stort steg i rätt riktning
Ingen ska behöva vara rädd för att gå till skolan

6 kommentarer:

 1. Hej Daniel,

  God anayls och presentation du gjort.

  Jag har ett par kommentarer. Den ena är att du kanske bör överväga att samverka med moderaterna också, inte bara socialdemokraterna :-)Hej Daniel,

  God anayls och presentation du gjort.

  Jag har ett par kommentarer. Den ena är att du kanske bör överväga att samverka med moderaterna också, inte bara socialdemokraterna :-)

  En annan kommentar är att det är ytterst lätt att ropa på mer pengar och det finns säkert många som tror det är lösningen och dessutom vill vi pytsar in mer pengar.

  Du väljer att jämföra Eslöv med Lund när du tittar på kostnaden per elev. Uppenbarligen lägger Lund mer pengar och får bättre resultat. Det betyder dock inte att pengar är lösningen.

  Jämför istället Eslöv med Lomma. Vad jag förstår från din plott så lägger Eslöv och Lomma ungefär lika mycket på skolan, men Lomma uppnår ca 97% mot Eslövs ca 84%. Det är där vi ska börja luska. Varför får Lomma ut mycket bättre resultat än Eslöv för ungefär lika mycket skattepengar?

  En sak är säker. Varken du eller jag vill att det ser lika illa ut 2014.

  Mvh,
  Jonas Falk
  1:a v. ordf Barn & Familjenämnden


  En annan kommentar är att det är ytterst lätt att ropa på mer pengar och det finns säkert många som tror det är lösningen och dessutom vill vi pytsar in mer pengar.

  Du väljer att jämföra Eslöv med Lund när du tittar på kostnaden per elev. Uppenbarligen lägger Lund mer pengar och får bättre resultat. Det betyder dock inte att pengar är lösningen.

  Jämför istället Eslöv med Lomma. Vad jag förstår från din plott så längger Eslöv och Lomma ungefär lika mycket på skolan, men Lomma uppnår ca 97% mot Eslövs ca 84%. Det är där vi ska börja luska. Varför får Lomma ut mycket bättre resultat än Eslöv för ungefär lika mycket skattepengar?

  En sak är säker. Varken du eller jag vill att det ser lika illa ut 2014.

  Mvh,
  Jonas Falk
  1:a v. ordf Barn & Familjenämnden

  SvaraRadera
 2. Jag skrev inte socialdemokraterna, jag skrev socialMODERATERNA. ;-)

  Att Lomma (och Danderyd och...) når goda resultat med små medel har ju sina direkta förklaringar. En är att Lomma är till ytan en jätteliten kommun. En annan är att befolkningen är dominerad av högutbildade höginkomsttagare, vilket ger en fingervisning om hur viktiga föräldrarna är för att uppnå goda resultat.

  Den kompensatoriska tankegången genomsyrar all offentlig service. Det är inte "samma vård till alla", utan "vård efter behov". På samma sätt måste man resonera i skolans värld - större behov kräver större resurser.

  Du får väl ändå hålla med om att det absolut enklaste argumentet i den här diskussionen är att säga "mer pengar är inte lösningen". Det är ju en utväg som inte förpliktigar till någonting, och som mer är kopplat till önsketänkande än en redig analys av sakförhållanden.

  Det finns några kommuner som kan kombinera låga kostnader med höga resultat. Visst ska vi försöka förstå hur de lyckas med detta konststycke, men den huvudsakliga förklaringen kan jag servera direkt. De har en homogen befolkning, få invandrare, hög utbildning. Det handlar om Båstad, Danderyd, Ekerö, Lomma, Täby och Vellinge.

  Det gäller att laga efter läge, och såvida vi inte planerar att byta ut befolkningssammansättningen i kommunen i närtid så finns ingen mirakelmedicin som låter oss både höja resultaten utan extrakostnader.

  SvaraRadera
 3. Aha, socialmoderaterna :-)

  Min uppfattning är att man med statistik kan bevisa precis vad man vill.
  Tex kan man bevisa att kommunen med 100% och 85k/elev slösar bort skattepengar, då en annan kommun uppnår 100% med en kostnad på 60k/elev. Tänk, de kan (i teorin åtminstone) spara 25k per elev och ändå nå upp till 100%! Det lär bli många miljoner. Vad jag vill ha sagt med det är att man kan dra vilka slutsatser man vill, beroende på vilket resultat man vill att statistiken ska visa på.

  Jag tror att det alltid finns stora förbättringar att göra inom en given budget, oavsett verksamhet. Hitills har jag aldrig sett en verksamhet som inte har kunnat effektiviseras och ingen kan få mig att tro att Eslöv har nått upp till maximalt utfall för de pengar som i nuläget läggs på skolan. Alltså tycker jag att argumentet "mer pengar inte är lösningen" visst i allra högsta grad är relevant, utan att för den delen behöva vara hela sanningen.

  Jag tycker man ska vara väldigt försiktig som politiker innan man börjar skrika om mer pengar hit eller dit. Skulle vi lägga 54 miljoner till på skolan i Eslöv skulle det obönhörligen leda till skattehöjning, eller att det går ut över andra delar av den kommunala verksamheten.

  Med detta sagt vill jag avsluta med att du mycket väl kan ha rätt i att det behövs mer pengar, men det finns garanterat saker att förbättra inom den nuvarande budgeten också.

  SvaraRadera
 4. daniel sonesson3 april 2011 19:09

  om man ser för myket backåt så ser man inte framtiden.
  låt oss se över partifärger å komma framtill vad som är bäst för eleverna.

  SvaraRadera
 5. Jonas,

  Det är självklart att nuvarande organisation kan förbättra sig. Ett sätt är tex att tillåta konkurrens genom friskolor, vilket skapar sunda incitament att öka kvaliteten och måluppfyllelsen. Jag förutsätter att ni moderater välkomnar de två friskolorna som nu har ansökt om att etablera sig i Eslöv. Eller?

  Vill man att fortbildningen inför lärarlegitimationen ska intensifieras krävs det vikarier. Vill man ha ett mer coachande arbetssätt krävs några timmar per vecka för detta. Vill man ha en anständig nivå på IT-stödet i skolan kostar det också pengar. Det är inget man kan skapa utrymme för genom effektiviseringar.

  Jag har inte påstått att vi behöver 54 miljoner i skolan. Däremot anser jag att vi behöver skjuta till mer pengar successivt under mandatperioden.

  SvaraRadera
 6. Josefine Esbjörnsson4 april 2011 09:31

  Daniels förslag är bra,men det viktigaste kommer sist. Att ha höga förväntningar! Om man konstant gömmer sig bakom ursäkter, att de sviktande resultaten beror på en diversifierad befolkning där skola inte alltid prioriteras först, och man därigenom bara skapar kompensatoriska åtgärder som syftar till att legitimera misslyckandena, då kommer resultaten aldrig att lyfta.

  Rosenthaleffekten visar med all tydlighet, att om man tror på sin verksamhet är man också benägen att lyckas bättre. Vi som politiker måste ge de verksamma de rätta förutsättningarna för att lyckas och därigenom tro på sitt uppdrag och den övergripande organisationen. Det kommer eleverna direkt till gagn!

  Med en alltför snål tilltagen budget riskerar vi alltså att skjuta oss själva i foten genom sjunkande resultat, vilket är en katastrof för såväl de enskilda individerna samt även för kommunens överlevnad på sikt.

  För vem vill flytta till Eslöv om de kommunala skolorna präglas av förfall och inga friskolor uppmuntras att etablera sig? Sedan kan man alltid diskutera hur resurserna bäst ska fördelas, men det kan inte göras i ett tomrum där den ekonomiska verkligheten inte stämmer överens med de faktiska behoven och det uppdrag som organisationen har.

  SvaraRadera