onsdag 6 april 2011

Friskolor till Eslöv - ett mycket välkommet tillskott

Två friskolor har nu ansökt om att få starta skola i Eslöv. Det handlar om Move Eslöv AB som är ett företag som drivs av två lärare och de ansöker om 2 klasser/år i åk 6-9. Fullt utbyggt räknar de med 200 elever.

Även Karl-Oskar Utbildning har ansökt om att starta 1 klass/år i åk f-3, 2 klasser/år i åk4-6 samt 3 klasser/år i åk 7-9 som fullt utbyggt räknar med 470 elever. Som jämförelse går ca 3800 elever i Eslövs skolor idag, en siffra som ökar med minst 600 elever de närmsta 10 åren. Det finns alltså plats för både ock i Eslöv.

Eslöv har idag en Montessori-friskola (f-6) som hyser totalt 70 elever, annars är det kommunens skolor som gäller.

Kommunen planerar för närvarande att bygga ut två skolor, dels den helt nya Källebergsskolan (7-9) som fullt utbyggd ska hysa ca 200 elever, dels den nedbrunna Norrevångsskolan på ca 700 kvm som nu åter ska byggas upp. Det planeras skolsatsningar för drygt 60 miljoner kr de närmaste två åren, bland annat ska Källebergsskolan kompletteras med F-6. Anledningen är att Eslövs grundskoleverksamhet har för närvarande brist på ändamålsenliga lokaler. Om fristående skolor etableras i Eslöv så måste förstås kommunens utbyggnadsplaner att behöva ses över.

Jag är övertygad om att etableringarna kommer tjäna som ett mycket välkommet tillskott till Eslöv som skolkommun. Dels erbjuder de en tydlig IT-profil, en annan pedagogik och ett annat arbetssätt som kommer skapa mångfald och valfrihet för elever och föräldrar. Vissa föräldrar som annars skulle välja skolor i andra kommuner kommer få ett alternativ i Eslöv att välja på.

Olyckskorparna på vänsterkanten kommer säkert kraxa om sönderslagna verksamheter, fördyringar och tårar över planer som aldrig blev av. Men detta är precis vad Eslöv behöver och kommer starta en vettig konkurrens om elevernas kunskapsresultat och undervisningskvalitet mellan skolorna. Finns det en efterfrågan hos föräldrarna ska inte klåfingriga politiker stå i vägen bara för att skydda sin egen verksamhet.

Kommunen ska nu yttra sig och kommunens utlåtande har stor betydelse för Skolinspektionens tillståndsgivning. Moderaternas ställningstagande kan därför vara avgörande om vi får några friskolor i Eslöv eller ej. Det är väl nu som moderaternas samarbete med sossarna ställs på sin spets kan jag tänka mig.

Mitt och folkpartiets stöd är i alla fall glasklart!

Daniel Rhodin
2:a v ordf Barn & Familjenämnden

Lokaltidningen
Lokaltidningen
SkD
SkD
BoF -protokoll (sid 10)
SkD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar