fredag 8 april 2011

Förskolorna...

Skogsgläntans förskola
Förslaget om att stänga mindre förskolor och bygga stora 6-avdelningsenheter har lett till en stor debatt och mycket oro bland föräldrar och personal. Redan nu har Skånskan skrivit sju artiklar om saken, och det lär bli fler innan den här saken är utagerad.

Nej, jag tycker inte att ärendet är tillräckligt förberett. I de handlingar som vi har fått står det inte ens vilka förskolor det handlar om, än mindre vilka konsekvenser en sån här stor förändring har  för föräldrar, personal och inte minst barnen.

Att ha större enheter inom förskolan kan vara rationellt i vissa fall. Dels ger det möjligheten att ha mer stödfunktioner på plats permanent, dels kan maten lagas på plats. Det är inte heller så att det blir fler barn i barngrupperna. Men detta får vara en långsiktig process och så stora enheter är bara lämpliga på några få ställen i Eslöv. Men en sådan process måste få ta tid och konsekvensutredas och vi måste bjuda in föräldrar och personal till en sån diskussion. Det är något vi överhuvudtaget borde bli bättre på som politiker.

Det har förts ett målmedvetet arbete för att skapa mångfald inom förskoleverksamheten i Eslöv, något som riskerar att försämras kraftigt om så många enheter lägger ner. Flera av de nämnda  förskolorna har en tydlig utomhusprofil vilket blir svårt att ersätta. Dessutom har förvaltningen föreslagit att avslå vår motion om mobil förskola, också denna tänkt som ett komplement och en ökning av mångfalden inom förskoleverksamheten. Jag är rädd för att det blir en utveckling som leder åt fel håll.

Sammantaget verkar förslaget om stora förskolor leda till en likriktning och stordrift som inte säkert leder till en bättre verksamhet för vare sig personal, föräldrar eller barn. Vi kommer begära att ärendet återremitteras, då det behövs betydligt bättre grund att stå på för att fatta så genomgripande beslut. Så som det ser ut nu kan folkpartiet inte ställa sig bakom planerna.

Daniel Rhodin (FP)
2:a vice ordförande, Barn- & Familjenämnden

SkD | SkD | SkD | SkD | SkD | SkD | SkD |


Tidigare inlägg om skolan:

Nya siffror, resultaten är lägre än någonsin

1 kommentar:

  1. Hej

    Det luktar nerdragning och snålhet i förslaget som är lagt. Det är ju bra för budgeten att man inte behöver ta in så många vikarier. Men hur tror man att personalen mår? Det ökar belastningen på dem och det i sin tur påverkar våra barn negativt. Redan när man är "två-avdelningar" på en småbarnsavdelning märks det på personal och barn. Hur tror ni att våra barn som går i dagens förskola mår när de växer upp av all denna stress med många barn och fröknar som inte har tid att tillvarata den enskilda individens behov?

    Jag tycker att man borde se över hur organisationen ser ut idag. Personalen kan man ju alltid organisera och strukturera. Bara där hade man effektiviserat mycket. Och varför inte samköra tillagningsköken med inköp m m? Sluta upp med att ha rektorer för varje liten förskola, gör det till en rektor och arbetande arbetsledare på förskolorna till exempel. Barnen behöver ju inte bli drabbade för att personalen organiseras om. Tänk på att barnen är era kunder.

    Hälsningar en som har barn i veberöds barnomsorg. Är inte nöjd med alla besparingar som görs på bekostnad av våra barn.

    SvaraRadera