onsdag 9 februari 2011

Gärna ett hotell, men inte kommunägt

Debatten har nu blossat upp om Hotell Stenssons planer att bygga bostäder och affärslokaler istället för hotellet. Det vore förstås väldigt bra om Eslöv hade ett hotell, men om entreprenörerna inte längre vill driva verksamheten vidare så är det inte så mycket kommunen kan göra åt saken.

Vad jag förstår står hotellet inför ganska stora investeringar vilket skapar ännu sämre förutsättningar för en rimlig avkastning. Därtill kommer tung konkurrens från Lund och Malmö.

Det värsta som skulle kunna hända är att vi får ett tomt och förfallet hotell på Eslövs bästa läge, vilket blir fallet om Eslöv skulle ha sagt nej till avtalet och om det inte finns någon entreprenör som vill rusta upp och driva hotellet vidare. Det är ju inte Eslövsborna som bor på Stenssons, det är långväga resenärer, och det är marknadens efterfrågan som styr det förhållandet, inte politiska beslut. Vi kan bara möjliggöra en utveckling som på sikt gynnar Eslöv.

Att få ytterligare affärslokaler och ett större antal nybyggda lägenheter på Stora torg tror jag kommer lyfta Eslövs stadskärna en hel del. Att sedan bli av med den kostsamma och överdådiga trappan kommer i alla fall inte jag sörja.

Om något annat hotell kommer byggas i Eslöv är förstås oklart. Men förutsättningarna för en nyetablering påverkas ju högst väsentligt om det redan finns ett hotell på orten.

| SkD | SkD | SkD |

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar