torsdag 30 september 2010

Valet i Eslöv - en valanalys

Fortfarande är det oklart vem som ska styra Eslöv de kommande fyra åren. Klart är i alla fall att Folkpartiet gör ett hyfsat valresultat och vi får 4 mandat vilket är en ökning med 1. De som blir valda till Kommunfullmäktige (KF) blir alltså:

1. Daniel Rhodin, Örtofta
2. Solweig Lewin, Billinge
3. Lesley Holmberg, Slogstorp
4. Ann-Christin Waldén, Eslöv

Ersättare i KF blir:
5. Sven-Olov Wallin, Kungshult
6. Astrid Nilsson, Billinge

Vi fick totalt 1435 röster vilket motsvarar 7.5% av rösterna. Av dessa satte 466 personer ett kryss på sin favoritkandidat. Jag fick 120 kryss, följt av Ann-Christin Waldén på 67 kryss.

Det är alltid intressant att jämföra hur Eslövsborna resonerar när de väljer sina företrädare, och även vid detta val är det en stor andel röstsplittring, dvs man väljer olika partier i de olika valen. Detta visar tydligt att det lokala budskapet spelar roll och att partierna på riksnivå inte avgör allting.

I tabellen nedan syns hur många röster Eslövsborna lade på olika partier i riksdagsvalet respektive kommunalvalet. Det framgår också hur mandatfördelningen ser ut (Eslövs KF) och hur den hade sett ut om Eslövsborna hade röstat likadant som i riksdagsvalet. (klicka för större version)


Nettoomflyttningen är drygt 4000 röster, eller 23%. De stora förlorarna i mandatfördelningen är Moderaterna som hade haft 5 mandat fler, vinnarna är Centern, Nya Kommunpartiet (NKE) och Socialdemokraterna.

Annorlunda uttryckt kan man säga att det finns en möjlighet för lokala politiker att komma ut med sitt lokala budskap mer eller mindre väl, ett förtroende för den lokala partigruppen som skiljer sig från riksdagsvalet och de välkända partiledarna.


Diagrammet visar skillnaden i röster mellan riksvalet och kommunalvalet. De partier som åtnjuter störst lokalt förtroende är C och SD, de med lägst är KD och M. De förbättrar sitt lokala förtroende mest är FP som gör störst förändring på +12% följd av S på +9% och MP på +8%.

Vi hade satt upp ett mål på 5 mandat vilket vi missade med 356 röster. Som ordförande har jag ett stort ansvar när mål inte nås. Det finns alltid saker som kunde gjorts bättre, så även i vårt fall. Det är 6 månader sedan årsmötet fastställde målet och gav valledare (Lesley) och ordförande uppdraget. Vi går framåt och gör ett bättre val än riks vilket i alla fall inte hänt på mycket länge. Jag ska ge styrelsen i uppdrag att granska vad vi kunde ha gjort bättre. Mål ska inte sammanblandas med visioner, mål ska uppnås där visioner snarare målar ett drömscenario.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar