söndag 12 september 2010

Kommunal jobbgaranti

Vänsterpartiet i Eslöv föreslår en kommunal jobbgaranti för unga som av olika anledningar inte vill gå i skolan. Att Stefan Karlsson (V) har ett socialt engagemang för de människor som har det svårt går inte att ta miste på, och detta sympatiserar jag med till 100%. Ändå ser jag vissa risker med ett sådant förslag:


Årets niondeklassare är de första att möta den nya gymnasieskolan. Nu höjs kvaliteten och det ställer högre krav på eleverna; För behörighet till ett yrkesprogram krävs godkänt betyg i svenska, engelska, matematik och i minst fem andra ämnen. För behörighet till högskoleförberedande program krävs godkänt i minst 12 ämnen. Idag krävs godkänt betyg i enbart svenska, matematik och engelska.

Hur denna förändring av behörighetskraven slår mot Eslöv vet ingen. Vad vi vet är att ca 14 % av eleverna som nu gick ut grundskolan inte är behöriga till ett gymnasieprogram. 25 % av eleverna har ett eller flera underkända ämnen i sitt slutbetyg. Det kan alltså handla om närmare 100 elever som får mycket begränsade valmöjligheter nästa höst. (Här finns det all anledning att vara kritisk mot Barn och Familj att de inte har gjort några prognoser på hur detta kommer att slå)

Jag tror det är direkt olämpligt att signalera till dessa ungdomar att det står ett jobb och en lön och väntar om de väljer bort skolan. En gammal regel är att premiera önskat beteende, inte tvärtom. En satsning på extraundervisning, ett preparandår, tidigare kontroller och bättre specialpedagogiska insatser tror jag är betydligt mer effektivt för att uppnå målet: självständiga individer med egen inkomst och framtidstro.

| SkD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar