torsdag 3 juni 2010

Partistödet igen

Folkpartiet lade fram ett förslag om att revidera reglerna för partistödet tidigare i år. Nu har kommunstyrelsen ställt sig positiva till den förändringen. En sak i vårt förslag ströks, och det var att mandatstödet skulle betalas ut i proportion till närvaron. Konsekvensen av att inte ha med detta är att tex Sverigedemokraterna kan fortsätta ha platser i kommunfullmäktige som alltid står tomma och ändå få ha sitt mandatstöd intakt. Men man kan inte vinna allt, och de andra partierna blev lite nervösa av det förslaget. Så i stort sett ett bra beslut alltså.

SD kommenterar det hela i dagens Skånskan och kräver att mandat- och partistöd ska sänkas med 25%. Det kan man förstås tycka, även om jag inte instämmer. Men argumentet är rätt så underligt: "det är ofta dyra partilokaler som sväljer den största delen av pengarna", säger Fredrik Ottesen (SD).

Folkpartiet har ingen partilokal, inte heller Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna eller Miljöpartiet. De enda som har en partilokal är Socialdemokraterna. Pengarna går således inte alls till lokaler, utan till utbildning, studieresor, annonser och utskick. Alla partier sätter dessutom av en större del av pengarna till valår, så man spenderar långt ifrån alla pengar ett icke-valår.

Det är inte sällan politiker får höra att medborgarna inte vet vad partierna står för. Sverigedemokraternas förslag skulle få effekten att möjligheten att informera väljarna försämras.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar