onsdag 2 juni 2010

Kandidatpresentation - Astrid Nilsson (Plats 6)

Jag står på sjätte plats på listan, heter Astrid och bor ett stycke utanför Billinge. Jag är utbildad gymnasielärare och arbetar för tillfället på högstadiet. Bakom mig har jag universitetsstudier i bland annat historia, kemi och latin. För tillfället håller jag på att komplettera latinet med deltidsstudier i klassisk grekiska. När jag inte arbetar eller studerar läser jag gärna, spelar piano, lyssnar på musik eller tar med schäfern på långpromenad.

Mitt idealsamhälle är en demokrati där det råder jämlikhet och jämställdhet, samt finns tolerans och respekt för alla medborgares individuella olikheter. Alla har möjlighet att forma sina liv utifrån personliga förutsättningar och intressen. Alla accepterar att andras val kan se annorlunda ut än deras egna och inser att ”annorlunda” inte är en synonym till ”sämre”. Alla vet att den som har rättighet att välja också har skyldighet att ta ansvar för sina egna val och deras konsekvenser, samtidigt som den som har behov av det kan få stöd från samhället. Alla medborgare betraktas som lika värda.

De frågor som intresserar mig allra mest är skola, kultur och jämställdhet/jämlikhet. Till det sistnämnda området räknar jag även integrationsfrågor, eftersom de, precis som jämställdhet, i grunden handlar om alla ska betraktas som lika värda.

Skolan är viktig på två plan: för det första för den enskilda människan, för det andra för samhället i stort. För individen kan skolan vara en möjlighet till personlig utveckling och till att få önskningar och drömmar att så småningom gå i uppfyllelse.
För samhällets del behövs givetvis välutbildad arbetskraft, men det handlar också om att få fram medborgare som lärt sig ta ansvar. Här kan vi som ägnar oss åt politik göra en insats. Genom att verkligen satsa på skolan visar vi att vi tycker att det är viktigt med utbildning. Den skola vi ger barnen idag har stor betydelse för hur samhället kommer att se ut i framtiden. Vi kommer att få det samhälle vi har förtjänat.

Kultur i olika former rör, precis som skolan, såväl individer som samhället i sin helhet: den kan spegla ett helt samhälle och samtidigt en enda människas tankar och känslor. I musik, konst och litteratur kan vi lämna våra egna spår – kultur är både att skapa själv och att ta del av vad andra har skapat och göra det till sitt. Det i sin tur medför att kulturen kan föra samman människor oberoende av ålder, ursprung och så vidare. I dagens globaliserade samhälle är detta viktigare än någonsin. Därför får man inte se kultur som något som lätt kan sparas in på.

Jämställdhet och jämlikhet, slutligen, är en grundläggande demokratifråga som handlar om allas lika värde. Skillnader mellan människor får aldrig leda till skillnad i bemötande – diskriminering – som begränsar individers möjligheter att forma sina liv. Ingen vikt ska läggas vid kön, härkomst och så vidare i de fall (de flesta) där det inte spelar någon roll. Det vill jag arbeta för.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar