torsdag 3 juni 2010

Cykelväg Örtofta - Håstad

Den här veckan har jag och Tony Hansson (S), ordförande i Miljö- och Samhällsbyggnad haft en replikväxling i Skånskan angående cykelvägen mellan Örtofta - Håstad.

Här är insändarna i kronologisk ordning
Daniel Rhodin - Varför hatar Socialdemokraterna småbyarna?
"Nu när det erbjuds en möjlighet att bocka av cykelvägen Örtofta-Håstad, ett angeläget projekt som berör många som bor i området så blir det nej. Tittar man i Eslövs cykelplan så är sträckan Örtofta-Håstad är den i särklass mest trafikerade, den kortaste och den billigaste sträckan i hela Eslövs kommun. Ändå är den av någon outgrundlig anledning lägst prioriterad. Utbytet med Håstad är stort, Håstadsborna använder Örtofta pågatågstation, många barn i Örtofta/Väggarp går i skolan i Håstad, barnen cyklar mellan byarna för att träffa kompisar osv. Till detta kommer den stora ökning i trafiksäkerhet som skulle bli fallet om cykelvägen byggs. Som det är nu är det livsfarligt att släppa iväg barn på cykel på vägen"


Tony Hansson - Rhodins politiska okunskap
"Nämnden har i enighet, dvs. även Folkpartiet, antagit en genomtänkt prioriteringslista för cykelvägar. Håstad – Örtofta finns nederst bland 50-talet projekt varav de 5-6 första hittills genomförts.Nu vill Daniel Rhodin att Trafikverket ska besluta över Eslövs prioriteringsordning genom att kasta in plötsliga bidrag."


Daniel Rhodin - Liten fråga för S men stor för oss
"Det händer hela tiden att projekt dyker upp som inte finns med i budgetplaneringen. Det känner Tony Hansson väl till, men när jag förespråkar en annan prioritering så kallas det "politisk okunskap"

Idag kommenterar gatuchefen Rolf Carlsson cykelplanen i Skånskan. Han nämner sträckan Örtofta-Håstad så här:
"Jag tycker att man ska bygga den. Kanske måste man prioritera om i cykelplanen för att hitta pengarna till 2011"


" Listan är dessutom från 2001 och ska revideras under hösten. Jag kan tänka mig att cykelvägen mellan Eslöv och Örtofta då kommer att lyftas upp. Liksom att Stabbarp-Bosarp plockas ur Eslöv-Stehagsprojektet för att kunna bli av. Båda känns angelägna, säger utredningsingenjör Göran Haglund."

För att sammanfatta:
Jag tycker att sträckan Örtofta-Håstad är mycket angelägen, men det tycker inte Tony Hansson. Men tjänstemännen på Miljö och Samhällsbyggnad håller med mig, och tycker att det är ett angeläget projekt.

Jag tycker att cykelplanen behöver revideras och prioriteringarna bör ändras, men det tycker inte Tony Hansson. Men även tjänstemännen på MoS tycker att den ska revideras och Örtofta-projektet flyttas upp i prioriteringslistan.

Tony säger att jag är okunnig, dåligt informerad och dåligt insatt, men det tycker inte tjänstemännen på Tonys egen förvaltning. De anser att man bör prioritera om.

Det kanske är dags för Tony att rycka fetvadden ur öronen och lyssna lite.Att upprört gapa om okunnighet så fort någon uttrycker andra åsikter är inte bara arrogant, det är kontraproduktivt dessutom. När det dessutom visar sig att Tony själv är dåligt informerad, ja, då är det inte en ruta hel i det socialdemokratiska glashuset.

| Cykelplan i Eslövs kommun | SkD |

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar