onsdag 2 juni 2010

Barnens rättigheter kan komma tas på allvar!

Det är med stor glädje jag ser vår partisekreterare Erik Ullenhag, tillsammans med Agneta Berliner och Solveig Hellquist nu lyfter frågan om att göra FNs Barnkonvention till svensk lag, i likhet med vad Norge redan gjort.

De senaste händelserna med institutionsplacerade barn är bara ett i raden av anledningar att stärka barnens rättigheter. Vi i Folkpartiet Eslöv har i vårt handlingsprogram om barnens rättigheter redan tagit upp frågan om en lokal barnombudsman som ska se till att barnkonventionen efterlevs i Eslöv.

| Jan Rejdnell |

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar