tisdag 29 juni 2010

Barnens rättigheter i Eslöv

Socialstyrelsen kritiserar Eslöv för bristande tillsyn och bristande rutiner på familjehemmen. Barnkonventionen ska gälla i svensk lag, men alltför ofta finns det brister där de allra svagaste hamnar i kläm. Barnens rättigheter är en fråga som ligger mig särskilt varmt om hjärtat, och vi i Folkpartiet kräver att en lokal barnombudsman instiftas som ska bevaka barns behov och rättigheter.

Det finns all anledning att se över hur vi behandlar de mest skyddsvärda individerna i vårt samhälle och det kan bli verklighet om Folkpartiet får ditt stöd.

Läs vad jag tidigare skrivit om barns rättigheter

Barns rättigheter kan komma tas på allvar
Göran Hägglund - dags att agera
Fp vill stärka barnens rättigheter
Handlingsprogram - Ge alla barn en chans
Kandidatpresentation - Daniel Rhodin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar