måndag 17 maj 2010

Kandidatpresentation - Solweig Lewin (Plats 2)

Som nummer två på Folkpartiet Liberalernas lista i Eslöv lovar jag att slåss för att eslövsborna under de kommande åren får lite mer inflytande över vad som sker i kommunen.

Jag bor sedan snart 20 år på en avstyckad gård utanför Billinge. Jag är änka och mina barn är sedan länge utflugna . Jag är farmor och mormor till åtta barnbarn.

Jag har hela mitt vuxna liv varit politiskt aktiv om än inte alltid i Folkpartiet. Som för så många i min generation startade det politiska engagemanget inom vänstern i en protest mot USA:s  kring i Vietnam. Ett intresse för en rättvisare värld som jag har behållit sedan dess. Och mitt engagemang för de svaga i samhället ledde till mitt val av yrke. Jag utbildade mig till socionom och har under snart 30 år arbetat med socialt arbete på olika nivåer från kommun till departement. Jag kan fortfarande uppröras över att vi inte satsar mer på de som behöver det mest.

Jag har ett stort engagemang i människors lika värde och blir riktigt upprörd när människor diskrimineras.

Mina politiska visioner är att ge alla barn som föds i Eslöv ska ges en möjlighet att förverkliga sina drömmar.  Därför måste vi satsa på förskolan för att utjämna olikheter i uppväxtvillkoren för olika barn så att alla har en chans att välja utifrån sina intressen och förutsättningar.
Min vision är en förskola som kan se alla barn som individer inte främst som pojkar och flickor.  För att de ska bli verklighet tror jag att förskolan behöver en genuspedagog som ger personalen verktyg att skapa en jämställd förskola.


Eftersom barnen är vår framtid så har vi inte råd med att vissa elever inte blir godkända i nian och kan gå vidare till gymnasiet. Vi har heller inte råd med att elever hoppar av gymnasiet.


Även mitt miljöintresse väcktes tidigt, när jag som barn förstod att skälet till att det inte gick att bada där jag bodde var att avloppet gick rakt ut i vattnet.


Mycket har hänt sedan dess men fortfarande släpper vi ut massor i våra vatten. Och vi har inte den minsta aning om vad det får för konsekvenser för framtida generationer. 


Jag tycker det är viktigt att staden Eslöv får utvecklas och förtätas i stationsnära lägen.  Men det är också viktigt att vi vårdar det vi har. Centrala Eslöv och våra infarter till staden behöver en rejäl ansiktslyftning. Och nu när östra Eslöv ska byggas måste Snarjet utvecklas och verkligen bli eslövsbornas lunga och rekreationsområde.


Min vision är att det i kommunens åar ska finnas lekande fisk och en mångfald av fåglar och andra djur. 
Att det ska gå att vandra längs våra åar och att tillgången till allemansrättslig mark ska öka. Att det ska finnas grönområden nära alla och att naturreservat inrättas för att rädda unika miljöer och för att det rörliga friluftslivet ska ha god tillgång till vår underbara natur. 


Jag vill att hela Eslöv ska leva. Därför är det viktigt att ge byalagen i röst i planeringen av alla orter.


Jag är övertygad om att ett starkare Folkparti är en garant för ett friare Eslöv där vi även värnar om de svagaste. Vill du ha en som står på den lilla människan sida så kryssa mig den 19 september.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar