onsdag 12 maj 2010

Kandidatpresentation - Daniel Rhodin (Plats 1)

Daniel Rhodin - Foto Eje Berntsson

På årsmötet valdes jag som toppnamn för Folkpartiet Eslöv. Det är med ödmjukhet och stor entusiasm jag antar utmaningen att leda eslövsliberalerna nästa mandatperiod.

Jag bor sedan 2004 i Örtofta med fru och två barn. Sprungen ur den västgötska myllan har jag hunnit med både Munchen och Hong Kong innan Skåne blev mitt hem.

Jag har alltid varit oerhört intresserad av teknik och efter gymnasiet började jag jobba på Ericsson på mobiltelefonfabriken i Kumla. Nu 14 år senare jobbar jag fortfarande med mobiltelefonteknik på ST-Ericsson i Lund.

Samhällsengagemanget och intresset för politik har alltid funnits, men det var i samband med kraftvärmeverket i Örtofta som jag bestämde mig att ta steget in i ett parti. För mig var partivalet enkelt. Liberalismen har sin grund i människans okränkbarhet och allas lika värde. Folkpartiet har alltid stått för valfrihet, mångfald och integritet. Det är kärnvärden jag delar.

Min liberala framtidsvision handlar om att alla får förutsättningar att förverkliga sina drömmar och idéer. Varje individ gör sina val självständigt och får skörda både dess frukter och konsekvenser. Alla tar ansvar för att bidra till ett öppet och tolerant samhälle. Den som har behov av stöd från samhället ska känna sig respekterad och kunna påverka den hjälp som erbjuds. Ett liberalt samhälle är öppet och demokratiskt där grundläggande principer är just grundläggande principer som man inte ger avkall på. Ett liberalt samhälle är jämställt och välkomnar mångfald.

Jag står tryggt för individens okränkbarhet och tror på människans förmåga att göra självständiga val. Statens roll är inte att komma med pekpinnar och morallagstiftning, utan ska erbjuda goda alternativ inom vård skola och omsorg. Jag tror inte på kollektivistiska lösningar på samhällets problem, och tar med bestämdhet avstånd från censur, övervakning av icke misstänkta, sänkt straffmyndighetsålder, utegångsförbud eller förbud mot klädesplagg. Skyddet för den personliga integriteten är centralt i min livsåskådning.

För mig är skolan vår viktigaste institution, eftersom skolan är utan tvekan den enskilt viktigaste faktorn för att människor ska kunna förverkliga sina drömmar. Idag finns det stora brister i Eslövs grundskolor vilket bara en liberal skolpolitik kan rätta till. Förra året gick 14.1% av grundskoleeleverna ur grundskolan utan behörighet till ett nationellt program. Samtidigt lägger Eslöv ungefär 7000 kr per barn och läsår mindre än genomsnittet i landet. Resultaten har sjunkit drastiskt de senaste 10 åren. Det behövs en radikal kursändring för skolan som inte socialdemokraterna mäktar med.

Barns rättigheter i samhället är en annan hjärtefråga där mycket ännu är kvar att göra. Jag vill att Eslöv ska ha en lokal barnombudsman som säkerställer att barns rättigheter tillgodoses och som kontinuerligt granskar skolans och socialtjänstens handläggning i barnärenden.

Jag tycker att Eslöv ska satsa på attraktiva bostäder. Eslöv centrum behöver förtätas och fler lägenheter byggas. I byarna, särskilt orter med pågatåg, behövs det mer mark för villabebyggelse. Däremot ska vi vara försiktiga med ytterligare vindkraftsutbyggnad i kommunen.

Jag är övertygad om att ett liberalt Eslöv är ett bättre Eslöv för både medborgare och företag. Vill du ha en stark liberal som din företrädare så kryssar du mig i valet den 19 september.

2 kommentarer:

  1. Bra. Kandiderar du inte till riksdagen också?

    SvaraRadera
  2. Lars-Erick
    Jodå, står på plats nr 5 till riksdagsvalet. Det borde jag förstås ha nämnt.

    SvaraRadera