fredag 28 maj 2010

Kandidatpresentation - Ann-Christin Waldén (Plats 4)

Jag flyttade till kommunen 1986 och in till Eslöv 1993. Mina tre barn är idag vuxna och det är bara ett som bor kvar med mig.

Det har alltid funnits ett politiskt intresse hos mig. Politiskt aktiv har jag varit i tio år och hösten 2009 hittade jag hem när jag gick med i folkpartiet i Eslöv.

Idag arbetar jag som behandlingspedagog på ett HVB-hem i Eslöv med ungdomar i åldrarna 14-20 år. Att jag arbetar just med ungdomar är att barn- och ungdomar ligger mig varmt om hjärtat. Barnfrågor som t ex utsatta barn, barn i riskzonen, placerade barn och barnkonventionen är viktiga områden för mig. Det är därför det är viktigt med en lokal barnombudsman som kan tillvarata barnens intressen.

Skolan är därför en viktig faktor för barns lärande och utveckling. Idag tas möjligheterna ifrån barnen och det vill jag ändra på. Idag finns det stora brister i grundskolan. Min dröm är ett samhälle som skapar möjligheter för den enskilde individen att kunna realisera sina ideèr och mål. För mig är folkpartiet det självklara valet då liberalismen har sin grund i människans okränkbarhet och allas lika värde och att partiet står för integritet, valfrihet och mångfald.

Jag förlitar mig på att människor är ansvarsfulla och tar ansvar och vill ha ett öppet samhälle som är jämställt.

I ett liberalt samhälle råder valfrihet i alla hänseenden, såväl som vilken skola ditt barn ska gå i och vilken läkare du konsulterar. 

Det är också viktigt att utveckla centrala Eslöv och de övriga byarna i kommunen. En levande och attraktiv stadskärna med fler lägenheter är ett måste. Byarna måste också få en möjlighet med blandad bebyggelse.
För våra torg i staden finns det mycket att önska och varför kan inte Eslöv få sitt eget "Lilla Torg" som Malmö.

En röst på folkpartiet ger Eslövs medborgare större inflytande och valfrihet. Kryssar du mig kommer jag att arbeta för detta och fortsätta att verka för barns- och ungdomars rättigheter. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar