söndag 4 april 2010

Sverigedemokraternas närvaro i Kommunfullmäktige

Under partiöverläggningar förra veckan lade Folkpartiet i Eslöv fram ett förslag om reviderade regler för partistödet i kommunen inför nästa mandatperiod. Idag betalas både grundstödet på 31 100 kr och mandatstödet på 23 400 kr per mandat ut oavsett om ett parti ständigt har tomma stolar i kommunfullmäktige. Folkpartiets förslag går ut på att mandatstödet ska betalas ut i proportion till närvaron.

Självklart handlar det om Sverigedemokraterna och deras pinsamt dåliga närvaro på kommunfullmäktiges sammanträden. Under 2009 hade de under 50% närvaro på sina 6 mandat och då är det inte rimligt att de heller ska ha fullt mandatstöd.

Enligt mina beräkningar hade ett sådant förslag gett Sverigedemokraterna ungefär 150 000 kr mindre under den gångna mandatperioden än vad som faktiskt har betalats ut. Partistöd får man för att kunna bedriva aktiv politik i Eslöv och representera sina väljare, det kan inte vara rimligt att Sverigedemokraterna håvar in skattebetalarnas pengar utan att fullfölja sina förtroendeuppdrag. Jag förutsätter att de andra partierna delar vår uppfattning och ändrar reglerna inför nästa mandatperiod.

I ett parallellfall har Norrköpings kommun nekat att betala ut mandatstöd till SD eftersom partiet saknat bemanning på sina två fullmäktigemandat ända sedan mandatperiodens början 2006. Efter överklagande och prövning i kammarrätten tilldömdes SD rätten att få del av mandatstödet trots obemannade platser. Det kommer inte hända med vårt förslag, Norrköping ändrade sina regler under pågående mandatperiod, vilket då missgynnade SD. Vi vill att reglerna sätts upp inför nästa mandatperiod och då finns inget otillbörligt gynnande eller missgynnande. 

Det måste väl ända vara lön efter möda även inom politiken, eller hur?


Sydnytt:


12 kommentarer:

 1. Håller med dig fullständigt om det inte vore att ett flertal SD politiker blir hotade, trakasserade och till och med blir av med sina jobb om man aktivt deltar i politiken. Demokrati för vem?

  En f.d SD politiker.

  SvaraRadera
 2. Låter som ett mycket klokt beslut, helt rätt väg att gå.

  SvaraRadera
 3. Tommy Nilsson, Eslöv4 april 2010 23:33

  Även jag tycker det är ett rimligt förslag med lön efter möda. Jag tycker dock även, i likhet med första kommentaren, att det är ett allvarligt problem med hot mot folkvalda.

  Ledamöter i KS eller andra organ ska inte behöva känna ett hot mot sin säkerhet om de deltar inom politiken.

  SvaraRadera
 4. Tommy Nilsson, Eslöv4 april 2010 23:35

  KF, menade jag så klart.

  SvaraRadera
 5. "Det måste väl ända vara lön efter möda även inom politiken, eller hur?"

  Om du verkligen trodde på det själv skulle du arbeta för att avskaffa partistödet, inte avskaffa sverigedemokraternas stöd. Det är odemokratiskt och skamligt att ni politiker gjort er oberoende av medlemmarnas och sympatisörernas stöd genom att stjäla människors pengar helt oavsett om de sympatiserar med er eller ej.

  SvaraRadera
 6. @gustaf

  Är det odemokratiskt med partistöd? Varför då? Du menar att bara de partier som har rika bidragsgivare ska ha möjlighet att bedriva aktiv politik? Är det din definition av demokrati?

  Det du kallar att stjäla, menar du kommunalskatten? Hur många partier i Eslöv tror du skulle ha råd att trycka upp flygblad eller sätta in en annons utan partistöd?

  SvaraRadera
 7. Nja, betr nivån på partistöd så känns det idag som att partierna inte behöver några medlemmar. Bidragen gör att politiken kan skötas av några politruker på central nivå.

  Men btr ert förslag. Varför inte kräva 80% närvaro för fullt bidrag. Och sedan nedåt, men med ett golv. För det finns ju faktorer som kan spela in, som är svåra att råda över... även för demokratiska partier.

  SvaraRadera
 8. I Eslövs KF så har man 50% ersättare, dvs om man har 10 mandat, så har man 15 personer. Borde ju inte vara så svårt att lyckas ha full representation tycker jag.

  SvaraRadera
 9. Partistödet hjälper bland annat nya partier att etablera en organisation likvärdig redan etablerade partier, som man ofta inte har medel till utan detta stöd. Här finns det uppenbarligen en önskan från folket att SD etablerar sig i Eslöv, då är det väl också bra att man får partistöd i proportion till folkets röster så att man kan göra detta på sikt? Det är inte innan, utan efter valet man får dom pengarna.
  Av ovan angedda anledningar gynnar partistödet i längden demokratin, valfriheten mångfalden.
  Det borde väl passa Fp utmärkt?

  SvaraRadera
 10. Anonym, om man besätter sina platser, så håller jag med dig. Men kan man inte uppbringa fler än tre intresserade till sina sex mandat så är man inte i behov av pengar för sex mandat heller. Enkel matematik.

  SvaraRadera
 11. Det var jag som skrev den anonyma kommentaren, som visst blev utan signatur.
  Om man inte har kunnat få fram lika många kandidater som folket har gett mandat för, är man väl i allra högsta grad beroende av det partistödet, för att kunna åstadkomma detta på sikt? Om det hade varit idag så hade förmodligen SD kunnat fylla platserna, men man kan ju inte fylla på med folk i efterhand. Någonting som man kanske borde se över istället för att minska partistödet, som jag ser det enbart är hämmande för demokratin. Kan ju dock bli svårt med tanke på personval att fylla på i efterhand. Men å andra sidan kan ju folk hoppa av eller bli politiska vildar så det borde kanske likaväl gå att fylla på med folk i efterhand. Jag tror att väljarna har förstående för att SD har haft svårt att fylla sina stolar, med tanke på den snabba utveckling partiet fick i valet 2006. Nu har man hunnit ikapp ganska hyfsat, mycket tack vare partistödet, så till nästa period är man bättre rustad. Partistödet är som jag ser det bland annat ett bra redskap för folket att kunna etablera nya partier som man stödjer. Har de ett folkligt mandat för sex platser ska de också har partistöd för det. Vare sig man har kunnat fylla stolarna eller ej. Sedan om det är bra eller dåligt får väl väljarna avgöra i valen. Partistödet ger som jag ser det folket ökad makt. Det är väl positivt?

  SvaraRadera
 12. Återigen, du kan inte bedriva aktiv politik om du inte har folk. Politik utövas ytterst från kommunfullmäktige. Så nej, jag håller inte med dig om att partier som struntar i, eller inte har folk på sina mandat ska få fullt mandatstöd. Observera att partistödet (den fasta delen per parti) utgår även i mitt förslag.

  SvaraRadera