torsdag 18 mars 2010

Nu börjar resan för ett maktskifte i Eslöv

I år är det valår och det kommer märkas på bloggen. Folkpartiet strävar efter så stor öppenhet som möjligt mellan politiker och väljare. Därför kommer vi att publicera våra förslag till handlingsprogram här på bloggen, så att vem som helst kan komma med förslag till ändringar och förbättringar. Programmen kommer ligga som förslag i några veckor, sedan antas de av ett medlemsmöte.

Att använda sig av denna metod är ovanligt, det finns ett par folkpartiavdelningar i Sverige som har gjort så här, bl.a. FP Stockholm och FP Eskilstuna. Det innebär betydligt mer jobb, men vi tycker att det är värt det för då får vi chansen att höra Eslövsbornas kloka synpunkter på vår politik.

Vårt årsmöte har fastslagit våra tre ledord: Mångfald - Valfrihet - Integritet.

Mångfald knyter an till vårt avståndstagande från främlingsfientlighet och vår strävan efter jämställdhet och jämlikhet.

Valfrihet knyter an till vår strävan att offentlig service ska präglas av valfrihet. Det handlar också om att individen ska kunna göra sina egna livsval.

Integritet blir allt viktigare i en tid när samhället inte längre är begränsat av tekniken. Det offentliga ska inte ha system som förnedrar eller kränker dig fysiskt eller psykiskt.


Våra visioner för Eslöv

Vår vision är att människorna skall ha egen makt över sina liv. Politikens främsta uppgift är att skapa förutsättningar och möjligheter för människor att göra egna val. 
Välfärden skall komma alla till del och ha hög kvalitet. Eslöv skall inte ha någon form av så kallad ”förhandlingsvälfärd”. Samtliga tjänster och service som erbjuds via kommunen skall vara kvalitetssäkrade. 
Utbildningen i Eslöv skall vara bland de bästa i Sverige. Ingen elev får lämna grundskolan utan att kunna läsa, skriva och räkna. 
Oavsett vem du är skall du känna dig trygg när du vistas och bor i Eslövs kommun. 
Samhällsbygget Eslöv tar mycket stor hänsyn till vår miljö. Vi skall vara rädda om känsliga naturmiljöer. I Eslöv förorenas inte vår luft, våra vattendrag, våra känsliga naturområden. 
Det skall finnas möjligheter till en mångfald av kulturaktiviteter och möjligheter till motions- och elitidrott.
Ekonomin skall vara i balans och det skall finnas ett reservkapital. 
Eslöv styrs av sina medborgare. Nyckelorden är Delaktighet, Dialog, Lyssnande, Lärande och Tillit. Beslut skall fattas på lägsta möjliga nivå. Först ut blir handlingsprogrammet om barns rättigheter - håll utkik imorron kväll (19/3)

3 kommentarer:

  1. Integritet är ett fint ord. Barn är ett annat fint ord. Hur ställer sig FP Eslöv till utspelet om drogtester på barn?

    SvaraRadera
  2. Personligen tycker jag det är en styggelse. Läs gärna Lite om liberalism

    SvaraRadera
  3. Ett spännande koncept! Eftersom vi faktiskt är grannkommuner så vore det intressant höra hru utfallet blir, då kanske det är något vi kan ta till oss i framtiden.

    SvaraRadera