onsdag 10 mars 2010

Bergagymnasiet, studieresor och lite annat

Sedan frågan om avgifter för studieresor aktualiserades i Skånskan så har jag funderat en hel del på detta. Enligt skolinspektionen ska avgifterna vara "obetydliga" även i gymnasieskolan, vilket för en studieresa innebär högst 300 kr + en mindre summa för mat per dag som max.

Gymnasie- & Vuxenutbildningsutskottets ordförande Lena Emilsson (S) klargör att även gymnasiet ska vara i princip avgiftsfritt och att skolinspektionens riktlinjer ska gälla. Det håller jag fullständigt med om.

Konsekvensen av detta beslut blir dock att det i princip blir stopp för studieresor på Bergagymnasiet, och det tror jag inte något parti tycker är en önskvärd utveckling. Det måste skjutas till extra medel för ändamålet och bokslutsprognosen för 2010 visar redan på ett preliminärt underskott på 3.3 Mkr.

Bergagymnasiet är inte ett särskilt dyrt gymnasium, inte heller särskilt billigt. I en nationell jämförelse placerar sig Eslöv i stort sett i mitten när det gäller kostnaden per elev. Diagrammet till vänster visar Sveriges alla 290 kommuners kostnader kontra elevantal, där Eslöv utgörs av en röd fyrkant. (klicka på bilden för en större version, notera; siffror från 2008)

Enligt prognosen kommer genomsnittskostnaden per elev ligga runt 91 000 kr i år, att jämföra med de 102 000 kr vi betalar för de elever som väljer att studera i en annan kommun.

En annan relevant synpunkt i sammanhanget är att vi idag agerar på en fri marknad. Genom det fria söket, som innebär att eleverna väljer helt fritt bland samtliga kommunala skolor och friskolor, så får vi gärna ha låga kostnader, men inte på bekostnad av kvaliteten. Att Bergagymnasiet har utmärkta lärare står för mig helt klart, men andra saker måste till för att bygga upp sin attraktivitet på alla områden. Till exempel har vi föreslagit en satsning på datorer och IT-miljön och förbättrad skolmat, men även en uppfräschning av lokalerna skulle behövas för att möta konkurrensen från andra skolor.

När det gäller studieresorna är mitt förslag att vi öronmärker pengar särskilt för studieresor och studiematerial så att skolinspektionens riktlinjer hålls utan att det får negativa konsekvenser för elevernas möjligheter. Exakt vilken modell som då skulle gälla, eller vilka belopp kan jag inte svara på. I Trelleborg, som är hyfsat likvärdig är kostnaden beräknad till ca 500 tkr / år. Skulle samma belopp gälla i Eslöv, så skulle kostnaden för Eslövs skattebetalare öka med ca 320 tkr / år (ca 35 % av eleverna kommer från andra kommuner).

Det har varit så mycket negativa skriverier om Bergagymnasiet, vilket jag beklagar. Det är en fin gymnasieskola, men den måste ges rätt förutsättningar för att kunna hävda sig även i framtiden. Där får det politiska etablissemanget ta på sig bördan, eftersom besparingar är ordet för dagen. När mängden elever snabbt sjunker måste verksamheten anpassa sig, men det gäller att spara på rätt saker - och samtidigt satsa där det behövs.

Bergagymnasiet behöver;
* en satsning på skolmaten,
* en satsning på datorer och IT
* öronmärkta pengar för studieresor och studiemedel
* uppfräschade lokaler

Jag är medveten om att det inte är opportunt att prata om satsningar i nedskärningstider. Men låt oss vara rationella: worst case är att Eslöv inte har nån gymnasieskola. Då hade vi betalat ca 102 tkr per elev och ca 132 Mkr (antal Eslövselever ca 1300), nu betalar vi 124 Mkr. Ska negligeringen av Bergagymnasiet fortgå från politiskt håll så kommer eleverna välja andra skolor. Det är också viktigt för Eslöv att ha en gymnasieskola. Det är rimligt att en del av denna mellanskillnad används till nödvändiga satsningar. Detta tänker jag föreslå för mina vänner i Folkpartiet att vi går till val på.

Vad tycker du? Lämna gärna en kommentar.

Läs även de andra inläggen vi skrivit om Eslövs skolor

En angelägen rättvisefråga
(S)jälvtillräcklighet
Egen dator till lärarna
Diskussion om gymnasieskolan i Eslöv (del 2)
Diskussion om gymnasieskolan i Eslöv (del 1)
En rejäl satsning på en modernisering av gymnasieskolan
En grundskola i fritt fall
Betygsinflation
Grundskolan i Eslöv - En statistisk analys
Ska vi prata om grundskolan i Eslöv?
Ett stort steg i rätt riktning
Ingen ska behöva vara rädd för att gå till skolan

1 kommentar:

  1. Tycker det låter som en utmärkt idé! Det behövs lite nya tag på berga

    SvaraRadera