torsdag 7 januari 2010

Inte dumdristigt, men kanske felprioriterat

Idag skriver miljö- och energiexperten Per Kågesson på DN Debatt om satsningen på höghastighetståg i Sverige. Han menar att satsningen på snart sagt alla vis skulle vara förkastlig, och att politikerna som verkar för höghastighetståg är "dumdristiga".

Jag älskar snabbtåg! Som jag har skrivit tidigare: låt inte diskussionen handla om huruvida man tycker om höghastighetståg eller inte. Det handlar om hur man vill prioritera en ändlig resurs som kallas skattemedel.

Det vore ju jättebra om de som bor i Göteborg fick kortare restid till Stockholm - men tänk efter - hur många har verkligen nytta av denna snabba linje? Hur ser det istället ut för behovet av spårbunden trafik till mindre orter, fler stationer och kanske till och med lightrail-trafik? Du vet, det där som förflyttar hundratusentals svenskar varje dag till och från sina arbetsplatser. Till skillnad från de kanske tusentals som åker mellan Stockholm och Göteborg varje dag.

Tänk så här: Vad betyder det för Skånes integration som arbetsmarknadsområde om vi bygger ut pågatågstrafiken till mindre orter, startar upp tvärsbanor som tex Eslöv-Marieholm-Helsingborg (jo, jag vet att det är skånetrafiken som handhar dessa frågor). Hur skulle det se ut om vi utökade kapaciteten på södra och västra stambanan så att vi kan möjliggöra en förbättrad turtäthet och mindre förseningar?

Hur står det till med andra infrastruktursatsningar, såsom en fast förbindelse mellan Helsingborg-Helsingör, motorvägsstandard på E22, kringfartsleder och 2+1 vägsutbyggnaden?

Jag är också för en höghastighetsbana om den är gratis. Men det är den ju nu inte och som jag har påvisat finns det många andra satsningar som är oerhört mycket mer angelägna för både miljön, arbetsmarknaden och tillväxten. Jag tycker förespråkarna blir svaret skyldiga - vilka andra satsningar strök ni när ni tog ställning FÖR en höghastighetsbana? Det handlar om i storleksordningen 150-200 miljarder kronor, så man får plocka fram stora rödpennan när man stryker i planerna för Sveriges framtida infrastruktur.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar