söndag 25 oktober 2009

Svärjedemokratisk budget

Sverigedemokraterna har i sitt budgetförslag för 2010 inkommit med 28 att-satser, där hela 9 st handlar om att på olika sätt försämra för gruppen invandrare i Eslöv.


Att spela på främlingsfientlighet är alltid ett säkert kort i vissa väljargrupper. Förvisso är det en urgammal debatteknik att utmåla två "läger", ett vi och dom, som används av alla partier i olika utsträckning. Skillnaden är att Sverigedemokraterna utmålar en svag grupp i samhället som roten till allt ont.

Här är SD's främlingsretoriska budgetförslag:

- att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att modersmålsstödet i förskolan skall avskaffas.


- att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att kommunen skall tillskriva regeringen med en begäran om att få bli försökskommun för slopad hemspråksundervisning i grundskolan.


- att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att svenska, med undantag för särskilda situationer som språkundervisning, skall vara enda tillåtna samtalsspråk i kommunens skolor.


- att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att motarbetandet av svenskfientliga attityder skall inkorporeras som en naturlig del i kommunens arbete mot rasism och diskriminering


- att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att kommunen skall införa ett utbildningsprogram i likhet med ”Getting down to business –projektet” i Göteborg, som syftar till att stimulera icke självförsörjande invandrare utan skyddsbehov att frivilligt återvända till sina hemländer.


- att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att kommunen ska upprätta mångkulturellt bokslut, där invandrings- och integrationspolitikens konsekvenser för ekonomin, verksamheten och tryggheten belyses


- att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att kommunen inför ett kommunalt återvandringsbidrag i syfte att stimulera icke självförsörjande invandrare utan skyddsbehov att återvända till sina hemländer.


- att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att alla former av ”positiv” särbehandling eller beaktande av etnicitet vid anställning inom kommunen skall avskaffas.


- att stryka mångfald från samtliga prioriterade mål.

I övrigt handlar punkterna om tex passivhus, sänkta arvoden till politiker och liknande.

Det finns gott om europeiska exempel där främlingsfientliga partier har vuxit sig starka. Sverigedemokraterna inspireras av bl.a Danmark och Norge, där främlingsfientliga partier frodas i opinionen. I Eslöv har SD 6 mandat i kommunfullmäktige, vilket gör dem till 4:e största parti efter S, M och C. Folkpartiet har 3 mandat och är alltså hälften så stora.

Varför är SD så populära hos Eslövsborna? Det är konstigt, eftersom SD:s företrädare i den mån de alls dyker upp på sammanträden inte har något att tillföra. De har väl knappast vid något tillfälle fyllt sina platser i vare sig kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. De pratar mycket om politikerförakt, men får årligen över 150 000 kr i partistöd utan att ens dyka upp. Övriga partier gör i alla fall det vi har fått väljarnas förtroende att göra.

SD är ett nationalistiskt socialkonservativt parti med en ansenlig mängd främlingsfientliga inslag vilket, i kontrast till Folkpartiet, är en diametralt motsatt ideologi. Folkpartiet i Eslöv kommer aldrig ingå in någon sorts samarbete med Sverigedemokraterna.

SkD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar