fredag 16 oktober 2009

(S)jälvtillräcklighet


Idag svarar Cecilia Lind, socialdemokratiskt kommunalråd på min insändare i Skånska dagbladet om skolresultaten i Eslöv. Eller ja, svarar är fel ord. Hon bemöter inte kritiken med en stavelse, utan hasplar ur sig syrligheter om mig, Folkpartiet och Alliansen med sina vanliga härskartekniker.

Eftersom Cecilia inte får ihop siffrorna, så ska jag här visa hur uträkningarna gått till. (Det framgår även av detta inlägg).

1. Rätt siffror när det gäller undervisningskostnaden Eslöv kontra Lund: Jag har använt Sveriges kommuner och Landstings statistik, sk öppna jämförelser om grundskolan. I denna statistik framgår nettokostnader per elev, genomsnitt för 5 år (2003-2007). Från denna kostnad har jag dragit kostnader för skolskjuts och lokaler, då får man kostnaden för själva undervisningen. Eslöv lägger då 49 779 kr per elev. Samma siffra för Lund är 67 494 kr. Det innebär att Eslöv lägger 17 715 kr mindre per elev och år än Lund. Eftersom Cecilia Lind tar upp Kävlinge som exempel, så kan jag nämna att de lägger 49 340 kr. Men eftersom Kävlinge inte utmärker sig speciellt i höga skolresultat så fann jag ingen anledning att jämföra Eslöv med andra kommuner än Lund.

2. Märkligare blir det när jag ska verifiera kostnaden som Cecilia Lind anger. Hon hävdar att Lund satsar 15 000 kr mer per elev än Eslöv (vilket är förvisso en nästan lika hög siffra som jag anger - men hon hävdar att jag har fel siffror). För det första så är det Skolverket som ansvarar för skolstatistik (även kostnader), inte SCB. Denna tabell visar kostnaderna för enbart 2008.

Som kan ses i tabellen (klicka för större version) så kvittar det vilket mätetal jag väljer, så får jag inte ihop siffrorna enligt Cecilias beräkning. När man ändå ska göra ett försök att knäppa mig på näsan så vore det ju förstås välgörande för trovärdigheten om man fick rätt på siffrorna.
På bloggen har jag som sagt redovisat alla relevanta mätetal för grundskolan i Eslöv. Allt bygger på SKL:s statistik. Detta kallar Cecilia Lind att läsa statistik som fan läser bibeln. Det som provocerar Cecilia, om jag får gissa, är att jag har gått igenom statistiken, jag har beskrivit den, dokumenterat den och analyserat den. Det har inte Cecilia gjort, det har inte Lena Emilsson (S) gjort (se hennes svar här till höger). Jag tror att Cecilia känner sig provocerad av att vara i ett kunskapsunderläge vilket gör att hon tar till illa dolda personangrepp.

Den uppmärksamme läsaren ser också att både Cecilia Lind och Lena Emilsson inte bemöter kritiken på någon punkt. Emilsson berättar om hur förträffligt allt är (vilket motsägs av statistiken). Lind berättar hur bedrövlig jag, folkpartiet och alliansen är. Det görs ingen som helst ansats att förklara misslyckandet eller varför man inte har vidtagit några fungerande åtgärder.

Jag är genuint orolig för hur Eslövs ungdomar ska klara sig när den nya gymnasiereformen sjösätts 2011. Om dryga 16% av eleverna inte klarar Svenska, Matematik och Engelska idag, hur många ska då inte bli svikna av den socialdemokratiska grundskolan när det krävs godkänt betyg i 12 ämnen i det nya systemet?

Folkpartiet har alltid drivit skolfrågor med stort engagemang, eftersom detta är den viktigaste institution i samhället för att ge alla människor en lika chans att förverkliga sina drömmar och mål. Att vi vuxna tvingar våra barn till skolan förpliktigar oss att de får det de har rätt till, nämligen de kunskaper som de behöver i sitt framtida yrkesliv.

Man får nästan intrycket av att Cecilia Lind tycker det är mitt och Folkpartiets fel att det går så dåligt i skolan. Får jag då i all ödmjukhet påpeka för kommunalrådet och nämndsordföranden att ansvaret ligger annorstädes.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar