tisdag 20 oktober 2009

En angelägen rättvisefråga

Jan Björklund, m.fl. skriver på DN Debatt idag om ett återförstatligande av skolan. Det finns många skäl till att göra detta anser jag, men det primära är definitivt rättviseargumentet.


"Fattiga" kommuner, eller kommuner med en politisk styrning som prioriterar ner skolan har använt och använder skolan som en budgetregulator.

Detta har utvecklats till ett mycket påtagligt rättviseproblem och likvärdighetsprincipen för skolan är satt ur spel.  Bilden till höger beskriver kostnadsspridningen mellan Sveriges 290 kommuner (genomsnittskostnaden 2003-2007 enl. SKL:s beräkningar).

Självklart finns det starka sociala faktorer som är avgörande för goda skolresultat. Det är allmänt känt att barn till högutbildade klarar sig bättre i skolan. Engagerade föräldrar är kanske den viktigaste framgångsfaktorn. Men det är svårt för skolan att styra över denna parameter. Vi kan bara styra över vad skolan ska erbjuda och inte.

Ett återförstatligande av skolan är den i särklass mest angelägna rättvisereformen i Sverige. Hoppas att Folkpartiet får gehör för förslaget, så det kan genomföras så fort som möjligt.

SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar