tisdag 13 oktober 2009

Diskussion om gymnasieskolan i Eslöv (del 1)

På onsdag sammanträder Gymnasie- och Vuxenutbildningsutskottet (GoV) och den viktigaste frågan på agendan är beslut om uppsägning av ytterligare 10 personer, varav 8 pers. inom Gymnasieskolan och 2 pers. inom vuxenutbildning.

I handlingarna finns ingen vidare information om detta, utan det hänvisas till den socialdemokratiska budgetförslaget. Där står det att det handlar om icke-undervisande personal. För mig är det oklart vilka typer av tjänster det handlar om, men jag kan bara anta att det bland annat är personal inom tex elevhälsovård.

Detta har fått mig att fundera en del. Elevhälsovård är en väldigt viktig verksamhet på många olika sätt. Gymnasieåldern är en känslig ålder där många ungdomar söker stöd hos vuxna med saker man inte vill prata med sina föräldrar om.

Socialdemokraterna har med stor framgång beskrivit gymnasieskolan i Eslöv som en verksamhet med skenande kostnader. Jag återkommer med lite mer siffror om detta i ett senare inlägg. Men jag tycker inte det är orimligt att ställa frågan om på vilket sätt de nya personalminskningarna kommer påverka verksamheten. En konsekvensanalys hade varit på sin plats.

Jag förstår att det är svårt att kvantifiera vad en försämrad elevhälsovård innebär. Inte desto mindre är det viktigt att göra ett försök när det gäller den typen av angelägen verksamhet.

I del två ska jag presentera hur Eslövs gymnasieskola presterar i jämförelse med andra kommuner och över tid. Nu är det dock läggdags.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar