onsdag 2 september 2009

Rapport från kommunstyrelsen 090831

Yllefabrikens pensionsförening
Ärendet ang förvaltning av Marieholms yllefabriks pensionsförening handlar om en gåva om 1.35Mkr vars avkastning ska delas ut till välgörande ändamål inom Marieholms samhälle. Kommunen ansökte förra året hos länsstyrelsen att inrätta en stiftelse, men fick avslag pga att "välgörande ändamål" är alltför oprecist för att ligga till grund för en stiftelse. Därför föll möjligheten för kommunen att förvalta pengarna och Yllefabriksarbetarna får dela på pengarna. Det är tråkigt att givarens intentioner inte kunde uppfyllas, men kommunen gjorde vad man kunde i alla fall.


Friskolor
Alliansen reserverade sig mot kommunstyrelsens yttrande till skolinspektionen angående friskolor i Lunds, Höörs och Malmö kommun. Bakgrunden är att socialdemokraterna vill skydda Eslövs gymnasieskola från konkurrens och därmed motsätta sig all form av etablering. Vår syn på saken är att kommunens uppgift är att tillgodose medborgarnas behov av utbildningsplatser. Däremot är det inte kommunens uppgift att skydda sin egen verksamhet mot konkurrens på en öppen och fri marknad som utbildningsväsendet idag är. Nuförtiden har vi dessutom helt fritt sök för skånes ungdomar, vilket innebär att de kan välja såväl kommunala skolor som friskolor även i andra kommuner.

De flesta ansökningar handlar om kompletterande utbildningar på redan befintliga skolor. Precis som kommunen strävar de privata aktörerna efter skalfördelar och för de elever som väljer en friskola pga sin inriktning eller pedagogik får därigenom ett bredare utbud även fast programmet redan erbjuds vid befintliga skolor. Detta handlar förstås inte bara om Eslövs ungdomar, utan alla ungdomar inom skolans upptagningsområde.

En av ansökningarna rör en friskola i Höörs kommun. Höör har idag ingen gymnasieutbildning i kommunen och denna skola skulle naturligtvis förbättra valmöjligheten för Höörs ungdomar på ett väsentligt sätt. Skillnaden mellan att kunna gå till skolan och åka tåg/buss flera mil kommer säkert spela roll för vissa när de väljer gymnasieprogram. Varför ska Eslövs kommun motsätta sig den valmöjligheten för Höörs ungdomar? Det signalerar arrogans och en självgodhet som är olycklig. Eller som en ledamot ur den styrande minoriteten sa: -"Höör har ju visst en gymnasieskola. Den ligger i Eslöv!". I rest my case.


Flygstaden
En enig kommunstyrelse godkände detaljplanen för Flygstaden. Personligen är jag fortfarande orolig över de konsekvenser som handelsområdet kommer ge i centrum, men det finns en solklar majoritet för förslaget. Däremot fick vi bort en skrivning i Handelspolicyn (bakgrundsmaterialet) som påstod att "externetablering inom volymhandel har en mycket begränsad effekt på handeln i stadskärnan". Eftersom detta uttalande går emot både handelsutredningar och vanligt sunt förnuft så hörde den inte hemma i en handelspolicy.


Europaflaggan
Vår motion om flaggning har nu lett till att det ska tas fram ett reglemente som specificerar hur flaggning ska ske i kommunen. Detta var mycket välkommet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar