söndag 13 september 2009

Lite om integritet

Jag pratar ofta om integritetsfrågor. Även detta inlägg kommer handla om detta. Varför, kan man fråga sig. Varför är integritet ett ämne som är värt att dissekera i spaltkilometer av text?

Skyddet för en människas kroppsliga, själsliga och andliga integritet är i grund och botten ett förtroende. Vet du någonting privat om mig, så kan du missbruka det på olika sätt. Vet staten något privat om mig så kan staten missbruka eller läcka informationen.

Därför ska inte statens myndigheter registerhålla din privata information du gett i förtroende såvida det inte är absolut nödvändigt för att på bästa sätt hjälpa dig. När det gäller information som staten ändå registerhåller, så ska denna information hållas i en så snäv krets som möjligt och förstöras så snart det är möjligt.

Men det är inte alls den vägen samhället är på väg. Vi går emot ett samhälle där både privata och offentliga aktörer insamlar, samkör och kartlägger människor på individnivå, allt med statens goda minne. Det är en utveckling som måste brytas, för ett samhälle där ingen information är helig och undantagen för registerkörningar är också ett samhälle som saknar en andra chans, ett samhälle som präglas av angiveri och en strävan att undanhålla information från staten eftersom du vet att den kan användas emot dig. Du kanske helt enkelt undviker att söka hjälp för "pinsamma" problem för du vet att dina uppgifter inte behandlas med respekt.

Socialtjänstdatautredningen (SOU 2009:32) är ytterligare ett i raden av goda föresatser som stenlägger vägen till helvetet. Inte nog med att alla restriktioner om vilken typ av information som är sök- och registrerbar lyfts, all information (på individnivå!) ska kunna utväxlas både mellan hälso- & sjukvård, socialtjänst, socialnämnd, Socialstyrelsen osv.

Varför måste socialtjänsten, utan att klienten ens sagt någonting, kunna se personuppgifter från sjukvården, information som kan vara mycket integritetskänslig och som kan påverka vilken behandling du får. Tvärtom är ändå värre: varför måste läkaren på vårdcentralen veta om dina sociala problem. Snacka om att man skapar en grogrund för informationsläckage.

Den goda föresatsen då: att kunna effektivisera vården för klienter som både behöver vård inom socialtjänsten och sjukvården samt att kunna följa upp och utvärdera insatser på ett bättre sätt än idag. Jovisst, det låter ju jättebra - men är priset värt att betala för den enskilde? Jag tror inte det.

Datainspektionen skriver att de förändringar som Socialtjänstdatautredningen föreslår innebär att utlämnandet av personuppgifter från socialtjänsten och hälso- och sjukvården ökar i betydande omfattning. Därvid syftar de största nyheterna i förslaget inte till att förbättra insatserna för den enskilde direkt, utan endast indirekt genom att verksamheterna förutsätts kunna förbättras genom ett omfattande utbyte av uppgifter om klienter och patienter i verksamheterna.

Enligt Datainspektionens mening innebär detta "ett paradigmskifte där man, utan till synes närmare överväganden i fråga om proportionalitet, lämnar den försiktighet och det integritetsskyddsperspektiv som hittills präglat lagstiftningen inom socialtjänsten och sjukvården."

Integritet är fortfarande ingen stor politisk fråga. Piratpartiet har vunnit framgångar men ännu inte tillräckligt för att skaka om de etablerade partierna. De enda partier som med någon slags trovärdighet tar frågan på allvar är Mp och V. Även om jag har trott annorlunda tidigare, kan jag konstatera att integritet även är (har blivit) en icke-fråga inom Folkpartiet. Det tycker jag är väldigt synd och kommer jobba för att förändra saken. Det måste nämligen enligt min mening finnas ett borgerligt alternativ där statens allomfattande kunskap om alla människor inte utmålas som drömsamhället.


1 kommentar:

  1. Integritet = en icke-fråga inom fp.
    ja, det är tragiskt! mkt tragiskt.

    När ska partiledningen hitta den liberala kompassen? Så mkt som gått fel på senare år. FRA,IPRED, tja... massor saker, även sådant som inte har med integritet att göra till synes. Men är viktigt ändå.

    Finns många hemlösa f.d. medlemmar och väljare från fp, c och m som är förtvivlade.

    SvaraRadera