måndag 21 september 2009

En rejäl satsning på en modernisering av gymnasieskolan

Folkpartiet Eslöv vill satsa 3 miljoner kr på att rusta upp gymnasieskolan i Eslöv till modern IT-standard. 

Gymnasiet ska förmedla kunskap till våra unga vuxna och då måste både lärare och elever ha tillgång till moderna verktyg. Idag finns det en stor brist på både datorer, trådlösa nätverk och projektorer som behövs i ett modernt klassrum. 


Datorer är ett naturligt inslag i vårt samhälle. De flesta elever och lärare har datorer hemma. I snart sagt alla yrken och för vidare studier behöver man datorkunskaper. Idag är utrustningen undermålig och alldeles för många användare på de få datorer som finns och så har det varit under många år. Det är förskräckligt och hög tid att vi åtgärdar detta.

Därför föreslår Folkpartiet att 3Mkr avsätts i investeringsbudgeten till IT utrustning, installation och utbildning för gymnasieskolan.

Gymnasiet har genomgått en mycket tuff period och omstruktureringen kommer fortsätta ännu en tid då vi ser minskade elevtal och ökad konkurrens. Samtidigt som vi anpassar verksamheten till verkligheten måste vi också satsa framåt, och göra gymnasieskolan i Eslöv till den toppskola vi vill att det ska vara. En satsning på IT är en komponent i detta och den frågan kommer vi driva i alliansbudgeten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar