tisdag 18 augusti 2009

Lite om liberallism

Vad innebär det att vara liberal? För mig så handlar det om att man sätter individen och dess rättigheter i centrum. Det offentliga ska erbjuda alternativ inom vård, skola och omsorg, men inte tvinga dig, alternativt lämna dig utan valmöjlighet (så långt som är praktiskt möjligt).

Om du vill välja bort tandläkare Bo-Gösta, som är hårdhänt, osympatisk och som slant med tandläkarkroken rakt i kinden när du var liten, så ska du få göra det. Vill du gå till den där läkarmottagningen där de är så himla bra istället för vårdcentralen så ska du få det.

Du ska kunna välja skola tillsammans med dina barn, det ska inte kommunen göra åt dig. Kommunens skolor, tillsammans med kringliggande kommunala skolor och friskolor ska stå till ditt förfogande.

Att få individuell frihet att leva sitt liv som man vill kräver att staten erbjuder alla goda chanser att bygga sin framtid. Skolor måste vara bra och kostnadsfria, de ska även vara kompensatoriska för de ungdomar som har svårare än andra. Är du handikappad har du rätt att leva ett värdigt liv med det stöd och hjälp du behöver. Vi behöver en bra polis och rättsväsen som skyddar medborgaren från de som kränker andras integritet på olika sätt.

De grundläggande rättigheterna står ibland i strid med varann. Manlig omskärelse har diskuterats hett bland bloggar ett tag. Ur mitt perspektiv är det orimligt att det offentliga erbjuder dylika ingrepp på små barn som inte kan bestämma själva. Jag håller med om att det är att föredra att medicinskt utbildad personal utför ingreppet framför att nån tokstolle med en Fiskars-sax i högsta hugg dekapiterar den nyföddes kroppsdelar. Men föräldrarnas önskan att lille Kalle därigenom ska förhindras från självbefläckelse går inte före den kroppsliga integriteten hos barnet och det är verkligen inte nåt som staten ska erbjuda.

Att låta dig bestämma själv över ditt liv får också konsekvenser. Resultatet blir kanske inte som vi hade hoppats på. Det kanske visar sig att merparten av föräldraledigheten tas ut av kvinnor, att män söker sig till teknikutbildningar, att kvinnan tar ansvar för en större del av hushållsarbetet, att flickor leker med dockor och pojkar leker krig. Här finns det många liberaler som tvekar. Vissa anser att det är rätt att kvotera föräldraledigheten i uppfostringssyfte. Jämställdheten blir överordnad det fria valet. "Eftersom ni inte agerar politiskt korrekt med er frihet, så måste vi begränsa den", verkar resonemanget vara.

Man behöver inte gilla allt men man får acceptera konsekvenserna av frihet. Man kan inte förespråka rätten till fri abort, för att i samma stund det uppdagats att någon kvinna har valt bort ett barn pga dess kön ropa efter inskränkningar. Offentlighetsprincipen ska inte kringskäras bara för att åklagaren i Arboga-målet klantade sig och släppte ut bilder på döda barn. För rättigheter måste gälla även när de brukas på ett misshagligt eller politiskt inkorrekt sätt. Som Dilsa Demirbag Sten skriver i sin eminenta artikel; "Liberalismen försvarar rätten till frihet, men gör inte anspråk på att erbjuda ett uttömmande svar på vad vi bör använda denna rätt till." "För en liberal är det givetvis fullt möjligt att både respektera en individs fria val och samtidigt hävda att det val individen gör är olyckligt."

Att utföra "frivilliga" drogtester på ungdomar är något som Folkpartiet står bakom. Bl.a Johan Pehrson, rättspolitisk talesman driver frågan hårt. (Citattecknen runt "frivilliga" kommer sig av att i praktiken är de inte frivilliga när de väl tas. Om någon ungdom vill drogtesta sig frivilligt så är det bara att gå till närmaste vårdcentral.) Personligen är jag tveksam till dylikt eftersom det förskjuter statens rättigheter att kränka dig som individ. För den som har lite fantasi, så kan man tänka sig en hel hög farliga grejer som ungdomar håller på med; Alkohol, droger, olovlig körning, slagsmål, oskyddat sex. Hur mycket kontroll ska staten utöva i förebyggande syfte kontra på förekommen anledning? Föräldrarna till barnen har ett stort ansvar och har de inte lyckats uppfostra sin avkomma så kan knappast samhället stryka på en mirakelsalva i form av ett utegångsförbud eller drogtest.

På sin blogg är Pehrson är tydlig med att den eventuella "integritetskränkning" ett vid tillfället påtvingat drogtest innebär är (får man anta) försumbar i förhållande till nyttan. Problemet med den här typen av resonemang är att de saknar stringens då gränsdragningen blir oerhört svår. Jag antar att han avser att det var värt integritetskränkningen för den som (eventuellt) hindrades från ett missbruk - men för de övriga 99 procenten då? Var det värt det även för dem? För i så fall borde väl även förebyggande kameraövervakning i hemmet definitivt vara värt integritetskränkningen för den som (eventuellt) slapp att bli misshandlad eller ihjälslagen. Men för de andra?

Det har också från liberalt håll ropats på utegångsförbud för ungdomar, ety de är ute på stan och ställer till oreda. Att införa förebyggande inskränkningar av individens frihet är inte liberalt anser jag. Det betyder dock inte att jag förespråkar fri användning av droger, ett ojämlikt samhälle eller ett moraliskt moras. Men jag kan inte annat än beklaga att Johan Pehrson (igen), men även andra Folkpartister (senast Mats Lithner, Burlöv) ser utegångsförbud som lösningar på samhällsproblem. Omhuldar man paternalistiska idéer så finns det ju partier som driver kristen moralkonservatism, där dessa åsikter hör hemma bättre.

Inget inlägg av det här slaget är komplett utan en referens till övervakningssamhället som vi nu tillsammans bygger upp i rask takt. Liksom med utegångsförbud och drogtester så är syftet gott, men medför katastrofala följder för individens frihet och respekten för rättsamhället. Jag anser att alla ska betraktas som oskyldiga tills det finns skäl för att tro annat. Nyttan för staten att kunna kartlägga internet-trafik, e-post, telefonsamtal, platser du besökt, resor du tagit och inköp du gjort är omistlig, men måste vägas mot det missbruk och kränkning av din integritet som då kommer att ske. För mig är det självklart att dylikt inte ska få riktas mot människor där misstanke om brott saknas. FRA-lagen gör mig fortfarande upprörd, att liberaler har röstat igenom den gör mig förbannad.

För om inte liberaler värnar individens suveränitet, vem ska då göra det?


--------------------------------------------------------

Till hösten startar Folkpartiet Eslöv en politikerskola, Nyfiken på Politiken. Syftet är att förbereda den intresserade för att ta förtroendeuppdrag. Utbildningen är uppdelat på fem tillfällen där de tre första inte är partipolitiska. De två sista utbildningsträffarna däremot fokuserar på Folkpartiets politik och vänder sig till dig som är intresserad av ett uppdrag på Folkpartiets mandat. Utbildningen är kostnadsfri och vänder sig till Eslövsbor över 18 år.

Anmäl dig genom att fylla i ansökningsformuläret här innan den 6:e September!7 kommentarer:

 1. Varför jag inte är liberal.
  Är syftet gott när en stat begår ett massmord på 3000 av sina egna medborgare, för att starta krig, och för att alla försök att motstå den statens angrepp på små nationer skall kallas terrorism ?
  Är syftet gott när förbrytelser mot grundlagar och mänskliga rättigheter begås i krigets namn, och för att införa ett totalitärt samhälle ?
  Det ligger inte mer gott syfte bakom detta, än bakom riksdagshusbranden. Liberalismen var bara en mask, som dödskallen nu grinar utan.

  SvaraRadera
 2. Du har nog blandat ihop liberalism med kommunism...

  SvaraRadera
 3. Vad är då folkpartiets hållning till om två samtyckande individer genomför monetära transaktioner när det handlar om sex?

  SvaraRadera
 4. När det gäller individuella utegångsförbud för barn som begått brott är jag förvånad över att någon kan vara negativ.

  Massor av föräldrar talar varje dag om för sina barn att de ska vara hemma en viss tid. Utan att barnet gjort något fel. I praktiken ett förbud att vara ute senare än så. Dessa föräldrar är "goda liberaler" som tar ansvar för sina barn.

  Inom ramen för socialtjänsten kan det bedrivas vård i hemmet för unga som är på glid. Att det inom ramen för detta meddelas att den unge skall vara hemma vissa tider, t ex mellan 23-07, kan inte ses som ett problem även om man kallar det utegångsförbud.

  Eller menar de som tycker att tidsgränser för alla barn är fel att barn utan ansvarstagande föräldrar automatiskt har rätt att vara ute hela nätterna? Oavsett vad de riskerar att göra under tiden.

  Att sätta gränser för ungdomars bästa är liberalism av högsta klass. Det är helt enkelt att bry sig.

  SvaraRadera
 5. Föräldrar kan, och bör när det är särskilt påkallat ge sina barn utegångsförbud. Där är vi helt ense, det är att bry sig.

  Men det är ju av staten påkallat utegångsförbud som du och Mats Lithner talar om angående Burlöv och Rosengård. Det är inte att bry sig i liberal mening, det är paternalism anser jag.

  När det gäller Rosengård så är det tydligt att förstärkta polisinsatser fungerar för att förbättra läget. Det behövs inga utegångsförbud och jag menar att sådana tilltag från statens sida inte hör hemma i ett rättsamhälle. Framför allt inte i ett liberalt sådant.

  SvaraRadera
 6. Johan P vill införa utegångsförbud för barn mellan 23 och 07. En fråga som då bör besvaras är var går åldersgränsen? Och varför just den gränsen? Hur skall kontrollen göras - och av vem?
  Vi är helt överens om problembilden men jag tror inte att ett generellt utegångsförbud leder någon vart. Eller tänker du dig att utegångsförbudet endast skall gälla på vissa platser tex centrum, parken eller Rosengård?
  precis som Daniel tror jag att det behövs mer resuser till polisen. På vår lilla plats i världen - Eslöv- har våra poliser långtidskommendering till Rosengård. Vi behöver varenda polis i Eslöv - och Rosengård behöver också våra eslövspoliser.
  Att ständigt och jämt ropa på fler poliser tror jag inte heller är den slutliga lösningen - men för att hålla jämna steg med buset behöver vi våra poliser på sina respektive tjänstgöringorter.
  Det är inte rimligt att besparingarna inom polisen har gått så långt att man drar in på fikabrödet när man har gäster eller att man inte skall kunna ha råd att abonnera på lokaltidningen.

  SvaraRadera
 7. en tydligen bra analys men tyvärr en hel del - så kan man inte göra. För om man gör så då blir det si och bla, bla, bla. OK. ponera att det är så, men för guds skull föreslå då ett par lösningar - det vi, samhälle, staten eller regeringen ska göra för att inte blir så. Massa fel men vad är rätt då?

  SvaraRadera