måndag 3 augusti 2009

Kommunala statsbidrag

Jan Björklund har i sitt sommartal aviserat att Folkpartiet ska verka för att tillfälligt höja statsbidragen till kommunerna för att lindra effekterna av den ekonomiska krisen. Jag instämmer att det är nödvändigt i det korta perspektivet, men för framtiden behöver ett annat system träda in för att få utjämningseffekter i konjunkturcykler. Två alternativ presenteras av Björklund, antingen att kommunerna får möjlighet att spara pengar i högkonjunktur (vilket idag inte är tillåtet) eller att statsbidragen varierar i storlek beroende på konjunkturen.

Båda systemen har sina för- och nackdelar. Att justera statsbidragen efter konjunkturen tillser att även "slarviga" kommuner (dvs de som ändå hade struntat i att spara pengar i goda tider) får en stabiliserande och utjämnande effekt. Samtidigt inskränker man på det sättet självbestämmandet i kommunerna vilket jag principiellt är tveksam till.

Oavsett behöver kommunerna möjligheten att spara pengar, tex vid en försäljning av tex kommunala bolag.

Eftersom statsbidragen är just bidrag så kan man tänka sig att bidragsgivaren (staten) har möjlighet att bestämma storleken på detsamma. Ett problem är dock att högkonjunktur i en del av landet inte nödvändigtvis innebär högkonjunktur i en annan. Risken är att nödvändiga pengar uteblir för vissa kommuner och andra får pengar i "onödan".

Personligen skulle jag föredra ett system där försörjningsstöd (socialbidrag) utbetalades av försäkringskassan istället för kommunerna. Jag har aldrig riktigt begripit poängen med att ha drösvis med offentliga instanser som ska betala ut stöd, ersättningar och försäkringar till medborgaren, när det verkar betydligt enklare om man hade en myndighet (Försäkringskassan) som hanterade rubbet. Här finns det massor av samordningsvinster att göra i byråkrat-Svergie.


5 kommentarer:

 1. Känner att jag inte är tillräckligt kunnig inom området...varför får inte kommuner spara i goda tider?

  SvaraRadera
 2. Balanskravet, som infördes i början av 90-talet, kräver att budgeten ska vara i balans, dvs utgifterna får inte överstiga intäkterna. Om så sker måste detta justeras i nästa års budget. Det gör alltså att kommunerna inte får lov att sätta sprätt på sparade medel (för då skulle budgeten vara underbalanserad). Så man får "spara" pengar, men det går inte att använda pengarna direkt i verksamheten. I stort sett får man bara använda pengarna till nyinvesteringar (vilket förstås är en besparing i sig, för då slipper man lån osv).

  Tanken är då att man kan i goda tider enbart använda tex 98% av intäkterna, för att kunna använda tex 103% av intäkterna i dåliga tider. Det är alltså inte möjligt idag.

  SvaraRadera
 3. Läs gärna kommentar på www.fattiglappen.bloggagratis.se

  Helt FEL TÄNK av (fp)

  SvaraRadera
 4. @Rhodin:
  Ja det låter ju helt rimligt tycker jag. Kommunerna ska naturligtvis få spara "lagom" med pengar för att ha en buffer i dåliga tider. Sjukt att det inte tillåts idag.

  @Anonym:
  Läst din blogg nu och fattar inte ett jota av vad du menar...mest massa osammanhängande svammel...men tack för din input!

  SvaraRadera
 5. Gustav Georgson17 augusti 2009 19:30

  Här kommer en sen reaktion på ditt inlägg, såhär i semestertider.

  Helt rätt Daniel! Håller med dig till fullo att staten inte kan hålla kommunerna under armarna med tillfälliga bidrag. Jag är också tveksam till konjunkturbaserade statsbidrag då detta inte leder till den förutsägbarhet som jag anser behövs för att kommunerna långsiktigt ska kunna planera sina ekonomier.

  Dock är jag inte lika övertygad om att socialförvaltningarna ska bli av med sin uppgift att hantera försörjningsstödet. Jag ser stora vinster i att det är omsorgsutbildad personal som hanterar detta samt att det inom samma myndighet finns tillgång till en bred kompetens av kuratorer och psykologer, vilket kan behövas i vissa fall vad det gäller försöjningsstöd.

  Däremot bör samarbetet med Arbetsförmedlingen stärkas i många fall, då arbete i stor utsträckning är centralt i människors välbefinnande!

  SvaraRadera