tisdag 18 augusti 2009

Betygsinflation

Betyg tenderar att sättas högre och högre, trots att kunskaperna inte har ökat. Det konstaterar Jan Björklund och vill nu kontrollrätta 10% av de nationella proven.

Egentligen är det självklart - alla inblandade förutom läraren har incitament att öka betygen. Självklart är det bra för eleven som får högre betyg än man förtjänar, föräldrarna blir nöjda, rektor och skolledning blir nöjda för det höjer skolans status (och därigenom får man fler elever=mer pengar). Enda motvikten är läraren, där många säkert drivs av att göra rätt. Detta blir i förlängningen djupt orättvist mot alla och som snedvrider konkurrensen på helt fel grunder. Den (fri)skola som fuskar mest, blir mest populär och tjänar mest pengar.

Ett sätt som jag tror skulle vara vettigt för att komma tillrätta med problemet är att jämföra resultatet på de nationella proven med betyget. Staten kräver att skolan genom dokumentation ska kunna visa varför en elev förtjänar ett högre (eller för all del, lägre) betyg än vad nationella provet påvisar. Första steget att genomföra detta är förstås att kontrollera rättningen av de nationella proven, något som nu regeringen ålägger Skolverket.

Naturligtvis måste den fria betygssättningen ligga hos läraren. Men det är rimligt att man då kan redovisa varför eleven är värd ett MVG även fast nationella provet visar G.

Jag är medveten om att det inte finns nationella prov i alla ämnen, men det är inget skäl till att inte använda det i de fall det finns.

1 kommentar:

 1. Tycker det luktar populism från Mr. Skene (Björklund).

  Gick själv på en s.k. "elitskola" som återfanns i DN:s artikel där många hade höga betyg, vilket var naturligt eftersom alla som gick i min klass också hade MVG i de flesta ämnen när de gick ur högstadiet.

  Vi tyckte att de nationella proven var jättelätta jämfört med de svårare prov som vi fick i klassen och för oss var det en välsignelse ifall vi hade misslyckats på något avsevärt svårare prov.

  Det hände vid något tillfälle att vi fick samma typ av prov som lärare som arbetat på andra skolor gett - där hade många blivit underkända och nu fick de flesta MVG. Det hände också att vi hade kontrollanter som följde undervisningen för att säkerställa att det verkligen fanns fog för de höga betygen och trots att de var nitiska så hade de inget att anmärka på.

  Jag tycker det är synd att just fp inte klarar av att ha mer riktning i de här frågorna. Enda sättet att komma ifrån att betyg aldrig är helt objektiva är att införa intagningsprov. Det sker på flera utbildningar, t.ex. konstnärliga utbildningar, och skulle mycket väl kunna ske även på läkarlinjen eller ingenjörsutbildningar. Då kanske eleverna kan räkna när de får en plats?

  Det är inte de duktiga eleverna som är problemet - problemet är att vi duktiga elever aldrig fick några möjligheter att vidareutvecklas. Jag hade velat läsa universitetskurser i vissa ämnen redan i Gymnasiet istället för att sitta av tiden. Jag vill kunna läsa en Bachelor+Master på 3 år istället för 4-5. Skapa möjligheter för individer - ni är ju snart lika illa som sosseriet!

  SvaraRadera