torsdag 4 juni 2009

Ska vi prata om grundskolan i Eslöv?

Idag släppte SKL sin rapport om jämförelser i grundskolan. Eslövs grundskola rankas på en medioker plats 153 av 290. Men det är framför allt andelen behöriga till gymnasieskolan som sticker i ögonen, eller BORDE sticka i ögonen på ansvariga politiker. Eslöv ligger på plats 263 av 290 kommuner, då endast 83.7% av eleverna är behöriga till gymnasieskolan. 16.3% av alla niondeklassare går enligt all empiri en sämre framtid till mötes.

För 30 år sen kunde alla få ett jobb utan gymnasieutbildning. Idag får du inte ens ett jobb som varuplockare utan gymnasieutbildning. Inte för att det behövs, utan för att arbetsgivaren inte vill chansa på din förmåga till självmotivation och drivkraft.

Topplistor och ranking kan ibland leda tanken fel. Om alla aktörer i en undersökning presterar oerhört bra, så är det ändå nån som måste bli "sämst" även fast alla är "jättebra".

Tyvärr gäller inte det denna undersökning. Vi svek drygt 16% av ungdomarna i Eslöv - det är inte "jättebra". Det är inte heller "rimligt" utan snarare en katastrof. Det är individers självförtroende i gruset, unga människors försämrade möjligheter till ett bra liv. Skammen. Utanförskapets fula tryne.

Ska vi prata om grundskolan i Eslöv? Eller ska vi hålla tyst och hoppas på att inte tidningen börjar gräva i grundskolans misslyckande? Är politikerna beredda att ge grundskolan de resurser, befogenheter och tuffa krav som behövs för att åtminstone halvera denna siffra? Min gissning är att ansvariga politiker inte rör denna fråga - vi ska ju spara pengar. Ytterligare 10 miljoner i besparing på Barn- & Familj redan nästa år. Vi har ju en finanskris att gömma oss bakom.

Jag vet vad jag tycker i alla fall. Det är för jävligt. När vuxna tvingar barn till att gå i skolan, så förpliktigar detta oss att ta ett mycket stort ansvar för dessa unga människor. Det är inte OK att bli mobbad eller trakasserad. Det är inte OK att skolka. Det är inte OK att inte bli behörig till gymnasieskolan.

Ska vi prata om grundskolan i Eslöv? Eller ska vi skita i det som vanligt?

SkD | SvD

1 kommentar:

  1. Mats Olausson7 juni 2009 11:36

    Vi ska absolut prata om grundskolan i Eslöv. Och inte bara prata, tycker jag. Vi är skyldiga Eslövs barn och ungdomar att verkligen göra något - att använda våra resurser och samlade klokskap för att förbättra grundskolan. Hur kan vi tillvarata initiativ på detta område? Hur drar vi fördel av andras lärande, de som redan gjort resan med att införa ett kontinuerligt förbättringsarbete inom skolan?

    På andra håll har man åstadkommit mycket stora framsteg genom att lyfta fram det som är positivt och bra, det som fungerar utmärkt på olika håll inom verksamheten och använda de erfarenheterna för att bygga vidare och utveckla. Man kan kartlägga detta genom att göra enkla undersökningar, mätningar och enkäter. Pågår sådant förbättringsarbete inom grundskolan i Eslöv? Hur är det med delaktigheten och engagemanget? Har de involverade möjlighet att göra sina röster hörda: elever, lärare, personal, föräldrar, politiker?

    Man lever så länge man lär. Både individer, organisationer och samhällen.

    SvaraRadera