onsdag 27 maj 2009

Pensionssparande i Eslövs kommun

Jag tittade på Aktuellt nyss där AP-fonderna diskuterades. Man har nu gjort en utvärdering och kunnat konstatera att det hittills varit en dålig affär jämfört med statsobligationer. 

Jag är förvisso en varm anhängare av att man genom en aktiv förvaltning av pensionspengarna har chansen att få en betydligt bättre avkastning. Det är ett vettigt system att den ekonomiska utvecklingen i stort även speglas i pensionerna.

Men...

Jag är också en varm anhängare av att man får en tydlig bild av hur väl förvaltningen av våra skattepengar går. Hur ska man mäta förvaltningens framgång egentligen? Jag är ingen ekonom, men de varianter jag har sett är:

1. Hur fondförvaltaren presterar jämfört med något aktieindex (tex OMX)
2. Nuvarande värde jämfört med insatt värde
3. Utveckling det senaste året

I Eslövs årsredovisning för 2008 så framgår det att anskaffningsvärdet på vår portfölj är 42 miljoner och värdet var i slutet av året 39 miljoner, vilket innebär att man skriver ner värdet och belastar därmed resultatet. Dvs man beskriver utvecklingen enligt punkt 2 ovan.

Men har man verkligen bara förlorat 3 miljoner dessa 8 år? Är det rätt och riktigt att presentera det på detta sätt?

Jag tycker inte det. Värdet har urholkats av inflation under 8 års tid. Dessutom - vad var alternativet till en aktiv förvaltning: - jo, statsobligationer, räntebärande papper o.d. Är det inte då rimligt att man då, när man ska utvärdera fondförvaltarens prestationer, jämför med just detta alternativ?

För att göra det lite mer illustrativt har jag gjort just detta: Hade man konsekvent köpt statsskuldsväxlar under perioden så hade den (inflationsjusterade) utvecklingen blivit knappt 18%. Vår förvaltning har givit oss -4% under samma period.
Det innebär att värdet hade varit 48.4 Mkr jämfört med 39,4 Mkr som det faktiskt blev. 

Differensen är 9 miljoner kr och detta är kostnaden för en aktiv förvaltning under den aktuella perioden.

Naturligtvis tog jag upp frågan på kommunstyrelsen och ställde frågan om det inte vore vettigt att i framtiden redovisa resultatet från pensionsförvaltningen jämfört med ett index på räntebärande papper (dvs metod 1 ovan, fast mot räntebärande istället, då det är det faktiska alternativet). Kommunstyrelsen ska "uppmärksamt följa den ekonomiska utvecklingen i kommunen", står det i kommunallagen. Jag anser att man då kunde tjäna på att redovisa på detta sätt istället, för det skulle ge kommunstyrelsen en tydlig bild av hur utvecklingen ser ut.

KS-ordföranden Cecilia Lind avfärdade mig raskt genom att konstatera att detta inte är ett krav enligt bokföringsregler. Hon påpekade även att dessa futtiga miljoner är väl inget att orda om när vi har en total budget på 1.6 miljarder. 

Återigen, jag ifrågasätter inte beslutet att börja med aktiv förvaltning av pensionspengarna. Jag tycker dock att kommunstyrelsens ledamöter ska ha full förståelse för hur även denna verksamhet utvecklas över tiden. Nonchalansen var dock påtaglig för det argumentet. 

Och det var ju synd det. Det gör ju inte ont att ha koll på pengarna. Även om det bara handlar om några futtiga miljoner.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar