torsdag 16 april 2009

Sänkt straffmyndighetsålder

Johan Pehrson, Folkpartiets rättspolitiska talesman klargör folkpartiets(?) inriktning när det gäller sänkt straffmyndighetsålder. "Folkpartiet driver på mot samma mål som den danska regeringen" säger han på sin blogg, och syftar på den danska regeringens förslag om att sänka eller helt slopa straffmyndighetsåldern. Retoriken verkar vara; "om man är tillräckligt gammal för kriminalitet så är man också gammal nog för att straffas".

England har en straffmyndighetsålder på 10 år idag, men vissa vill sänka den ytterligare. I Skottland är barn straffmyndiga från 8 års ålder, och i vissa delstater i USA är den så låg som 6 år.

Det uppmärksammade James Bulger-fallet 1993, där två 10-åriga pojkar brutalt mördade en 2-åring ledde till att de två pojkarna först dömdes till fängelse i 10 år, sedan ändrades straffet till 15 år. 2001 frigavs pojkarna efter 8 års fängelse. Sådana här händelser är betydelsefulla historier för de som förespråkar sänkt straffmyndighetsålder. "Don't do the crime if you can't do the time".

Både Peter Ahltin (KD) och Johan Pehrson är ense om att det är just straffmyndighetsåldern som ska ändras - i syfte att bl.a utdöma straff till barn under 15 år. Det är inte nåt tal om att ändra socialtjänstlagen för att därigenom förbättra stödet för barnet och föräldrarna utan just fokus på straff.

Min ståndpunkt är att 15 år är en bra avvägning. Man tillskansar sig rättigheter vid denna ålder, och får också mer skyldigheter. Jag antar att Pehrson inte är ute efter att vidga rättigheterna för barn under 15, bara skyldigheterna. Folkpartiet i samförstånd med många andra partier har kriminaliserat sexuell kontakt med barn under 15 år. Det innebär, såvitt får förstås, att man ska kunna sätta 14-åringar på kåken, men de får inte ha sexuella kontakter med sin pojk/flickvän förrän sin 15-årsdag (för då kan dom finkas?). Man kan häktas men får inte köra moped. Är detta verkligen i linje med det allmänna rättsmedvetenheten, frågar jag mig? Man är ett barn i alla andra sammanhang, men ska behandlas som vuxen om man begår en brottslig handling?

Personligen så tror jag detta handlar om att man vill visa handlingskraft, att visa att man tar ungdomsbrottslighet på allvar. Men de här barnen behöver inte straff, utan vård. Enligt BRÅ, brottsförebyggande rådet finns det inget som tyder på att en lägre straffmyndighetsålder leder till lägre brottslighet utan snarare tvärtom.

Självklart ska samhället reagera när barn begår brott, men man måste hålla isär ansvarstagande och bestraffning. Är man under 15 år så har man inte samma insikt som en vuxen. Det inser alla som orkar erinra sin egen tonårstid. Att brott som misstänks ha begåtts av underåriga utreds oftare än idag (LUL §31) tycker jag kan vara motiverat, både för skuldfrågan och brottsofferfrågan. Att ge socialtjänsten tydligare direktiv och verktyg för vård av unga som begått brott är också vitalt för att fånga upp de barn som ligger i riskzonen (de flesta barn som begår ett brott, tex snatteri återfaller inte i brott, utan blir laglydiga medborgare). Redan idag har socialtjänsten möjlighet att ge vård och behandling utifrån barnets behov. Skillnaden är att socialtjänsten ser till barnets bästa i första hand, och inte till brottets straffvärde. Jag tycker det är en bra princip.

Att sänka straffmyndighetsåldern är däremot helt fel väg att gå och jag hoppas att Pehrson inte vinner nåt gehör för detta utspel inom folkpartiet.

Brå - Barn som begår brott
Brå - Barn som begått brott
Barn som misstänks för brott (SOU 2008:111)

2 kommentarer:

 1. Usch, Johan P utmärker sig igen. Vart tog den humana synen vägen?
  Är det bara "batonger" som gäller?
  Är det en flört med de stämningar som sd profiterar på?

  Liberalt är det i vart fall inte.

  SvaraRadera
 2. Johan P missbrukar återigen sin ställning som ledande folkpartist med detta pinsamma utspel. Jag tycker FP (på riksnivå) på senare år försöker plocka billiga populistiska poäng på disciplin och hårdare straff. Jag frågar mig var socialliberalismen har tagit vägen?Sådana förslag hör hemma hos den kristna högern i USA. En eloge till FP Eslöv som visar att denna linje inte är acceptapel inom ett liberalt parti.

  SvaraRadera