söndag 29 mars 2009

Tillfällig VAB - ett sorgebarn för alliansen

Den 1 Juli 2008 infördes krav på frånvarointyg från förskola/skola. Syftet var att minska fusket med vårdnadshavare som anmäler vård av barn (VAB) men ändå låter barnet gå till förskolan/skolan. 

Men intyget gav ingen besparing erfar SvD.Det har inte skett nån förändring i hur många dagarföräldrarna begär ersättning för sen intygskravet infördes. ”När föräldrar fastnar i Försäkringskassans kontroller visar det sig ofta handla om felskrivningar som kan rättas till”. Det blir inte mycket fusk kvar när man utrett detta.” säger Henrik Määkinen på Försäkringskassan.

Även fast socialförsäkringsutskottets ordförande Gunnar Axén säkert inte skulle hålla med mig, så hävdar jag att intygsreformen primärt har gett negativa effekter. Mer krångel för alla och den eventuella nyttan – mindre kostnader pga fusk - har i princip uteblivit. För den förslagne så är det en barnlek att fuska även i nuvarande system.

Antalet utbetalda dagar per barn ligger på samma nivå som innan införandet. Däremot har administration, krångel, missnöje och försenade utbetalningar skjutit i höjden.

I årsbokslutet för Försäkringskassan framgår att nöjdkundindex för barnfamiljer har sjunkit från 57% till 47%, dvs ung 10% minskning i kundnöjdheten! Det kan säkert finnas fler anledningar till detta, men klart är att krånglet runt tillfällig föräldrapenning är en kraftigt bidragande orsak.

Andelen handlagda ärenden inom 30 dagar för Tillfällig VAB har dessutom minskat från 90% till 81% på bara ett år. Till detta ska också påpekas att en försenad utbetalning kan påverka familjer med små ekonomiska marginaler väldigt negativt.

Innan lagstiftningen kunde VAB anmälas och ersättning begäras på internet via Försäkringskassans hemsida. Såvida formuläret blev ifyllt korrekt så kunde utbetalning ske snabbt. Nu har en manuell hantering införts, där intyg ska skickas via post hem till vårdnadshavaren, detta intyg ska fyllas i och sedan vidimeras av förskola/skola för att till sist skickas via post till Försäkringskassans inläsningscentral. Detta har enligt Försäkringskassan inneburit att många ärenden är felaktiga, antingen har intyg skickats in, men begäran saknas, eller tvärtom. I reglerna ingår också att undantag från intygsplikten, tex då barnet har ferier, vid sjukhusvistelser och liknande. Detta är en kostsam och bökig administration för både förskola/skola, föräldrar och Försäkringskassa, vilket förvisso också underströks av många remissinstanser på propositionen.

Om vi tar ett steg tillbaka och granskar nuvarande system med intyg, så görs alltså kopplingen mellan frånvaro från förskola/skola och ersättning när ersättningen för tillfällig VAB egentligen är en ersättning för förlorad arbetsinkomst. Men det kollar man inte, vilket innebär att såvida barnet inte är på förskola/skola så är det möjligt att få ersättning från Försäkringskassan, alldeles  oavsett om föräldern faktiskt får lön för den tiden eller inte.

Därför bör istället arbetsgivaren hantera utbetalning av tillfällig föräldrapenning. Arbetsgivaren informeras alltid av den anställde när VAB sker, då gör arbetsgivaren ett löneavdrag. Det skulle vara en enkel förändring i rutinerna att arbetsgivaren då samtidigt utbetalar den tillfälliga föräldrapenningen till den anställde. Kostnaden för detta kan exempelvis dras från de sociala avgifterna som arbetgivaren annars betalar.

En sådan reformering skulle ge ett antal fördelar:

 • Vårdnadshavaren behöver endast informera arbetsgivaren, vilket kraftigt förenklar hanteringen för medborgaren.
 • Korrekt ersättning betalas alltid ut, dubbel ersättning är inte möjlig då arbetsgivaren betalar ut ersättningen samtidigt som löneavdraget sker.
 • Förseningar av utbetalningar elimineras då detta alltid justeras på samma löneutbetalning.
 • Kostnader och arbetsbörda på Försäkringskassan minskar.

Det finns många sätt att fuska med tillfällig föräldrapenning, nedan nämns de vanligaste:

 • Begäran om ersättning trots att barnet är på förskola/skola och vårdnadshavaren är på sitt arbete, dvs lura till sig extra pengar. (Stoppas både i nuvarande system och det föreslagna)
 • Vårdnadshavaren uteblir från arbetet men barnet förblir i förskola/skola. Kan användas för att tex slippa karensdagen vid egen sjukdom.  (Stoppas i nuvarande system, men ej i det föreslagna)
 • Vårdnadshavaren och barnet är hemma, men barnet är inte sjukt. (Stoppas ej i nuvarande eller föreslaget system – skulle kräva sjukintyg från läkare från första dagen)
 • Begäran om ersättning för vårdnadshavarens arbetsfria dagar, tex semester, helg eller kompledighet. (Stoppas i föreslaget system, men ej i nuvarande)

I mitt förslag kan man aldrig få ut dubbel ersättning. Försäkringskassan slipper dessutom det krångel som uppstår på sommarlov, helger och lov då inga intyg från förskola/skola finns att tillgå.

Att upprätthålla en hög trovärdighet i försäkringssystem är mycket viktigt. Det föreslagna systemet skulle upprätthålla en bättre kontroll än idag, men till ett betydligt mindre krångel för vårdnadshavaren och förskola/skola och Försäkringskassa. 

De enda som blir ledsna är posten som inte får dela ut de ca 6 miljoner försändelser årligen som rör ersättning för tillfällig VAB.

-----------------------------------------------------

På Folkpartiet Skånes länsförbundsårmöte inlämnade jag en motion om detta som jag ville att förbundsstyrelsen skulle stå bakom inför landsmötet i höst. Tyvärr valde styrelsen att avslå motionen med motiveringen att "det råder delade meningar om nuvarande intygsexcersis har uppnått sitt syfte" samt att de ser "en överhängande risk för mer komplicerad administration än nödvändigt hos småföretagare". 

Jag kan bara beklaga detta, men jag tänker ändå gå vidare med motionen till Landsmötet. Intygsexcersisen är antagligen det minst genomtänkta förslag som alliansregeringen har infört denna mandatperiod. Men just det faktum att det är en nyligen genomförd reform av alliansen är väl det huvudsakliga skälet till att förbundsstyrelsen avslår motionen. Ingen vill få skrivet på näsan att man införde ett urdåligt system. 

Men att erkänna att man hade fel och sedan göra rätt ska betraktas som en styrka. Därför hoppas jag på gehör på landsmötet istället.

 

4 kommentarer:

 1. Kanske dags för Alliansen att ta sig en funderare på om deras jakt på fuskare ska läggas ned!
  Det måste bli ett stop på att misstänklig göra allt och alla!
  Man jagar sjuka ,arbetslösa, i tron om att folk ska sluta fuska!!!

  Handlar om att folk är sjuka,vuxna som barn,systemen som införs är så oigenomtänkta från början!

  Man borde inte få behandla folk på detta sätt,innan man gort om till ett bra fungerande system!

  Hastbullar är goda,men inte hastiga Allians paket!

  SvaraRadera
 2. @Marina
  Det håller jag inte med dig om. Det ska vara ordentliga kontroller så enbart de som är berättigade till en förmån verkligen får det. Det är inte acceptabelt med fusk med våra skattepengar.

  Det förslag jag presenterar ovan ger ett system som reducerar fusket ytterligare och samtidigt gör livet enklare för föräldrarna. Det bästa av två världar alltså.

  SvaraRadera
 3. Visst ska vi sörja för att få bra system!
  Men inte på Allinsvis!
  Man inför inte en massa regler osn sen ska göras om och om igen!
  Kostar dyra slantar!
  Då kan man slösa på pengar!
  Man ska jobba fram bra förslag innan de blir lagstadgade!
  Detta gäller alla områden där det jagas!

  Men i jakten ska man också fundera på om det är mänskligt det man håller på med!
  Om man börjar i rätt ände!
  Har man resurser för att bemöta det man utförde!
  Vilka metoder är bra,ska vi kränka folk på vägen?
  Nej hellre surdeg...

  SvaraRadera
 4. VM i radbrytning och utropstecken?

  Jag tycker Daniel Rhodins förslag är helt kanon. Hoppas att alliansen på riksnivå kan svälja stoltheten och lyssna på bättre idéer.

  SvaraRadera