tisdag 17 mars 2009

Omdömeslöst av Skånskan

Idag skriver skånskan om Språkförskolan i Eslöv och om en eventuell nedläggning. I artikeln insinueras det att det är Folkpartiet i allmänhet och Solweig Lewin i synnerhet som driver detta som ett politiskt förslag.

Låt mig då först klargöra att Solweig arbetar som tjänsteman på nämnda förvaltning - det är alltså inget politiskt uppdrag. Hon har fått ett uppdrag av förvaltningsledningen att, som tjänsteman, utreda frågan. Det är förvaltningsledningen som bestämmer inriktningen och avgränsningen av utredningsarbetet som de anställda tjänstemännen ska göra.

Folkpartiet i Eslöv har inte på något sätt haft vetskap om, och sådeles inte kunnat påverka utredningens resultat eller dess inriktning. I svensk kommunalförvaltning skiljer man på tjänstemannarollen och politiken vilket är en bra princip.

Följdaktligen borde Solweig ha blivit behandlad som en tjänsteman i artikeln, inte som fritidspolitiker. Utredningen är inget politiskt uppdrag. Detta borde Skånskan känt till och agerat därefter.

Daniel Rhodin
Ordförande för Folkpartiet Eslöv

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar