måndag 30 mars 2009

Ny kommunstyrelse

Ikväll röstade kommunfullmäktige för en ombildning av kommunstyrelsen och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GoV). Jag tror att många drog en lättnadens suck nu när det bringas en relativ ordning i politikens Eslöv. Processen har inte direkt varit smärtfri...

Sverigedemokraterna fick sin extraplats i kommunstyrelsen som förväntat, men motsatte sig arvodena för GoV-utskottets ordförande, 95 600kr/år. Arvodena fastställs av kommunfullmäktige vid mandatperiodens början, och det finns inga skäl till att detta belopp ska ändras pga en omorganisation. Däremot borde nog ärendet ha beretts i kommunstyrelsen innan kommunfullmäktige kan fatta beslut om saken, vilket inte är gjort. 

Beredningskravet i kommunallagen är väldigt tydligt; alla ärenden ska beredas såvida det inte är fråga om val, eller brådskande ärenden. Men för att avgöra ett brådskande ärende utan beredning krävs att alla närvarande ledamöter är eniga. Det räcker alltså inte att samtliga ledamöter är eniga om att behandla ärendet, utan även att man är enig om beslutet. Detta framgår tydligt av förarbetena till kommunallagen. Visst, en skitsak, men så mycket enklare då att följa lagen.

På onsdag den 1/4 sammanträder den nya kommunstyrelsen för att välja utskotten. Vi håller tummarna för att KFs protokoll då har hunnit justeras, annars kan inga beslut fattas av den nya styrelsen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar