onsdag 4 mars 2009

Ingen ska behöva vara rädd för att gå till skolan

Utbildningsminister Jan Björklund lanserar nu en stor satsning mot mobbing, diskriminering och kränkande behandling i skolan. Det handlar om att förbättra kunskaperna om hur mobbing uppstår, förebyggs och förhindras. Som sista utväg är det möjligt att flytta en mobbare till en ny skola för att skydda övriga elever.

Denna satsning är mycket angelägen. Jag kan nog tänka mig att alla håller med om att man aldrig får kränka och mobba någon, men jag menar att det är skolans ansvar att se till att ingen elev blir mobbad under skoltid. På sistone har vi hört om skolor som har fått betala skadestånd till mobbingoffer. Jag tycker det är helt rätt, för det är ett sätt att sätta frågan i fokus. Samtidigt måste vi politiker se till att skolan får möjlighet att skaffa sig den kunskap som krävs, och de verktyg som krävs för att arbeta prenventivt mot mobbing. (Ja, jag känner till att skolorna redan arbetar med dessa frågor, men jag tror att det kan bli mycket bättre).

Vi har skolplikt i Sverige. I princip är en ungdom tvingad att gå till skolan för att få sin utbildning. Mobbing är inte acceptabelt någonstans, men när vi "tvingar" barn att gå till skolan så inträder en alldeles speciell förpliktelse från det offentligas sida. Vi får inte slösa bort barns utvecklingspotential. Vi får inte, genom passivitet, låta någon fara illa av sin vistelse i skolan. Detta är grundläggande rättigheter, och skyddet för dessa rättigheter måste få kosta.

DN

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar