tisdag 10 februari 2009

Bytarvisan

Från Svd, ledarbloggen:

Ska vi, ska vi byta frågor, ska vi byta frågor med varann?
Jag byter LAS-undantag mot en vindkraftspark.
LAS-undantag mot en vindkraftspark
Vindkraftspark mot en Ams-åtgärd
Ams-åtgärd mot betygsfobi
Betygsfobi mot en högre skatt
Högre skatt mot föräldrakvot
Föräldrakvot mot ett nytt plusjobb
Nytt plusjobb mot ett kärnkraftverk
Kärnkraftverk mot en friskola
Friskola mot ett budgettak
Budgettak mot…Volvo?


När alliansen löste energifrågan så började det jäsa hos socialdemokraterna. Hos väljarna finns det en majoritet som vill ta bort etableringsförbudet för nya kärnkraftsreaktorer. Självklart kan Mona Sahlin inte ens prata om kärnkraften med tanke på hennes rödgröna allianskompisar vilket gör att hon sitter lite i en rävsax.

För den här uppgörelsen handlar inte om att bygga nya kärnkraftsverk till höger och vänster. Det handlar om att ta bort förbudet mot att bygga, men däremot ges inga stimulanspengar för kärnkraften. Det ges det däremot till vindkraft och andra förnyelsebara energikällor för att dessa ska växa sig starkare.

Men det är klädsamt att vara realistisk också. Vindkraften utgör en procent av elproduktionen i Sverige, kärnkraften står för ca 50%. I skåne ser man vindsnurror var man än tittar - men tänk dig 50 gånger fler. Det finns 241 vindsnurror i skåne, med en installerad effekt på 263MW. För att ens byta ut en reaktor i Forsmark så går det åt 1000 vindsnurror - men bara om det konstant blåser 10-15 sekundmeter.

Jag tror att det är fullt rimligt att på 15-20 års sikt uppnå ungefär 15-20% andel av förnyelsebart (exkl. vattenkraften). Kanske 30% om man är aggressiv. Men det är ändå ett stort glapp mellan vad man realistiskt kan bygga ut och den effektförlust som uppstår när reaktor efter reaktor behöver stängas. Detta problem måste hanteras - och det gör inte socialdemokraterna idag. De nöjer sig med att "satsa på det förnyelsebara". Det är faktiskt oansvarigt att inte ta industrins oro på allvar.

Maria Wetterstrand har många gånger talat om att vi svenskar gör av med 3 gånger mer el än genomsnittseuropén. Hon tar detta som intäkt för att vi kan reducera vår elkonsumtion kraftigt. Synd bara att hon, för den intellektuella hederlighetens skull, utelämnar vital information om detta uttalande. Att svenskar förbrukar mycket mer el utslaget per person än genomsnittseuropén beror på;

* att vi har mycket elintensiv industri i Sverige. Stålverk, pappersbruk och gruvor
* att vi bor i ett mörkt och kallt land
* att stora delar av Europas befolkning både värmer upp sina hus och lagar mat med rysk gas

Jag välkomnar klara politiska skiljelinjer - det borgar för en intressant valrörelse och vitaliserar demokratin. Men när det gäller säkerhetspolitiska frågor, energifrågor och utrikespolitiska doktriner så bör bred parlamentarisk enighet eftersträvas. Synd att socialdemokraterna kapitulerar inför frågeställningen om energin till förmån för MP och V.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar