tisdag 27 januari 2009

Interpellation om Räddningstjänsten

I kvällens kommunfullmäktige kom alliansens interpellation om Räddningstjänsten upp. I korthet handlar frågan om räddningstjänstens insatstider och insatskapacitet i olika kommundelar.

Tony Hansson, som bl.a. är Eslövs representant i Räddningstjänst Syd gav ett kortfattat svar som i sammanfattning lyder:

"Målet om olycksinsatser [..] säger att 90% av olyckstillfällena ska nås inom 10 min och 100% inom 20 min. Under tiden januari-augusti 2008 var framkomsttiderna inom 10 minuter 83.5% och 20 minuter 95.5%"

Som en brasklapp får man också veta att dessa siffror gäller hela förbundet, dvs Eslöv, Lund, Kävlinge, Burlöv och Malmö, alltså kan siffrorna vara både bättre eller sämre i Eslöv.

Alliansens fråga handlar om;
1) Insatstider för olika kommundelar i Eslöv. Detta redovisas ej.
2) Insatskapacitet (tex rökdykning eller ej) för olika kommundelar. Detta redovisas ej.

När Lesley Holmberg då går upp och ställer följdfrågor till Tony Hansson och Räddningstjänstens direktör Per Vidlund så blir han genast tystad av Lena Larsson (s) som är ordförande i kommunfullmäktige. Med tanke på att delar av Räddningsjänstens direktion, stationsbefälet i Eslöv samt ett flertal åhörare (jag antar att de flesta var brandmän) var närvarande, så har jag mycket svårt att förstå ordförandens ovilja att tillåta följdfrågor.

Kanske var Lena Larsson bara en god kamrat som ställde upp när Tony Hansson (s) inte hade svaren, vad vet jag...

Tack vare ett klent svar av Tony Hansson och med god hjälp av Lena Larssons munkavle så kan vi konstatera att vi inte vet ett skit mer om Räddningstjänst Syds insatsförmågor eller tider än innan mötet. Så vad gör man nu? Ställer samma interpellation igen, för att äntligen få svaren?

Det är höga murar runt informationen i socialdemokraternas Eslöv. Allt enligt devisen, "information är makt"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar