söndag 14 december 2008

Trygghetsnarkomani eller frihet

FRA, IPRED, buggningslag, datalagringsdirektiv. Alla är ett utslag för en osund trygghetsnarkomani. Eller narkomani förresten, det verkar snarare vara ett smittsamt virus. Det är lätt att drabbas av statsmaktens berusande kontrollsystems möjligheter när möjligheten erbjuds i maktens korridorer.

Det finns numera en bred uppslutning i dessa frågor på riksdagsnivå. Sossarna är av naturliga skäl FÖR utökade kontrollsystem av den enskilde medborgaren, det ligger i ideologin. Staten före folket. Kollektivet före människan. Att nu borgerligheten (på riksnivå märk väl) också är för den här typen av repressiv lagstiftning är desto mer svårförklarligt.

Att man kan, genom teknikens under, effektivisera polis och underrättelsetjänst - det lockar naturligtvis. Men jag vill ändå mana till försiktighet.

Folkpartiet har hållt ett samråd om integritetsfrågorna. Du kan läsa rapporten i sin helhet här, men jag vill lyfta ut ett par extra viktiga punkter i rapporten:
Skapa ett samlat grundlagsskydd för den personliga integriteten. Inför en generell paragraf i regeringsformen om individens rätt till skydd för sin integritet gentemot det allmänna. Inrätta en författningsdomstol för att förbättra prövningen av lagstiftningens förenlighet med grundlagen.
Utveckla lagstiftningsprocessen. I alla direktiv till utredningar om ny lagstiftning ska obligatoriskt ingå ett uppdrag att bedöma regelförändringars effekter för människors personliga integritet, på samma sätt som man i dag alltid bedömer effekterna för t.ex. jämställdheten, miljön och den regionala utvecklingen.
Lägg ner Datainspektionen – skapa Integritetsinspektionen. Datainspektionen fyller en viktig uppgift men har alltför snävt mandat kopplat till teknik. Den bör ersättas av en ny Integritetsinspektion med generellt mandat att bevaka hur regelverket till skydd för integriteten beaktas i myndigheternas arbete. Integritetsinspektionen ska också ha en övergripande roll som tillståndsmyndighet för integritetskänslig hantering av personuppgifter, inte bara för register utan också vid t.ex. kameraövervakning.
Stoppa ändamålsglidningen. Övervakning och registrering ska inte användas för andra syften än vad som var de ursprungliga motiven. Om samhällsutvecklingen gör att nya behov uppstår, måste det avgöras politiskt om dessa behov väger tillräckligt tungt för att vidga insamling och användning av uppgifterna. Den nya Integritetsinspektionen har en viktig tillsynsroll, och principiellt särskilt viktiga beslut måste tas i politiska organ.
Öka medborgarnas insyn. I dag är det näst intill omöjligt för den enskilda människan att få en samlad bild av hur mycket kameraövervakning, registerkartläggning och annat som hon utsätts för. Ta fram årliga rapporter som visar hur många tillstånd som beviljats m.m., och bryt ner statistiken regionalt och lokalt så att invånare i en viss kommun kan jämföra med läget på andra håll. Det ger också fakta till debatt och kritisk granskning.
Tryggheten börjar i vardagen. Den kraftiga ökningen av inte minst kameraövervakning beror delvis på att rättssamhället pressats tillbaka genom hårdhänta nedskärningar. Kameror kan bara vara ett komplement till civilkurage, brottsförebyggande arbete och en synlig, närvarande polis när det gäller att stärka människors trygghet.
Nej till allmän DNA-registrering. DNA ska liksom uppgifter om fingeravtryck o.dyl. kunna registreras när det finns särskilda skäl, främst då personer är dömda eller skäligen misstänkta för brott. Ett allmänt DNA-register över hela befolkningen är oförsvarligt av integritetsskäl.
Nej till polisens användning av PKU-registret. PKU-registret har byggts upp av forskningshänsyn, inte för polisiär verksamhet. Folkpartiet liberalerna anser inte att polisen bör ges allmän tillgång till uppgifterna i PKU-registret. Eventuella undantag i extrema fall måste beslutas genom lag, såsom efter tsunamikatastrofen.
Skydda elevernas integritet i skolan. Betyg ska även i fortsättningen vara offentliga eftersom de är myndighetsbeslut som ligger till grund för fortsatt utbildning. Skriftliga omdömen, individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram är däremot en del av den löpande dialogen mellan lärare, elev och föräldrar och ska inte vara offentliga.
Stoppa ”Lillebror” i näringslivet. Privata företags kunddatabaser blir ett allt större problem för integriteten eftersom människans personlighet visas i inköpsvanorna. Inför en tidsbegränsning på 3 år för samtycke till personuppgiftsbehandling, så att en näringsidkare blir tvungen att inhämta ett förnyat godkännande för att kunden ska kvarstå i registret. Överlämnande av personuppgifter till tredje part ska kräva separat förhandsgodkännande från den berörde.

Utvecklingens framsteg har medfört att det naturliga skyddet mot den personliga integriten har försvunnit. För 20 år sedan var det i praktiken omöjligt att övervaka alla människors kommunikation, att filma deras rörelser och att registrera varje inköp. Numera, när de tekniska förutsättningarna finns för allt detta, så kan vilken industrialiserad stat som helst implementera oerhört repressiva system för kontroll av medborgaren.

Men, är det verkligen teknikens begränsningar som ska vara den yttersta garanten för individens frihet? Eller ska det vara politiken och i slutändan vår grundlag som fastslår vår okränkbarhet? Om detta må vi nu debattera.

Sydsvenskan
SVD
SVD

7 kommentarer:

 1. Jag röstade i valet 2002 på FP just på grund av er påstådda inställning till individens frihet. Vid förra valet hade jag dock upptäckt hur mycket snack och lite verkstad det verkligen var, jag röstade PP. PP var och är (tyvärr måste jag säga) det självklara valet för oss som vill stå upp mot frihetsbegränsning och integritetskränkning.
  Jag är förvånad över hur du fortsatt kan lita på ditt parti.

  SvaraRadera
 2. Men lösningen kan ju inte alltid vara att gå ur om man inte gillar nåt, utan försöka förändra, och det tror jag man gör bäst inifrån. Som väljare röstar man på det bästa alternativet på valdagen, men som medlem i ett parti måste man ju jobba för de frågor man tror på även fast det är lite motvind just nu.

  SvaraRadera
 3. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 4. Ledsen att jag lät så negativ. Självklart gör du ett skitbra jobb som pushar dessa frågor! Är bara besviken på hur FP sviker sina ideologiska ståndpunkter och sina väljare.

  SvaraRadera
 5. Jag har full förståelse för din frustration. Ett parti utgörs av sina medlemmar, så om de som vill se en omsvängning i politiken (eller kanske vrida tillbaka den till forna ideal) kan få en majoritet så kan detta hända. Jag tror fortfarande.

  SvaraRadera
 6. Daniel: Det hedrar dig att du fortfarande tror att Fp tar denna rapport på allvar, men om jag minns rätt fanns det någon form av förbehåll i avvaktan på den färdiga lagtexten vid deras beslut. Jag tolkar det som att det förklarar varför lagen måste börja gälla innan kompletteringarna kommer till - partitopparna vill inte riskera att någon än en gång skulle konstra på upploppet.

  SvaraRadera
 7. Måste säga att jag håller med Echmech.

  Vad skall till för att ni "äkta" liberaler skall säga att det är nog? För mig känns det som om den gränsen passerats för länge sedan.

  Det känns storartat att du fortfarande tror att du kan förändra FP. Jag önskar dig all lycka med det.

  Tyvärr tror jag att dina odds för det är tämligen små.

  Jag tror att det enda som kan "rädda oss" just nu är Piratpartiet - det enda parti som bryr sig om vår frihet och integritet. Jag tror och hoppas att nästa generation riksdagsledamöter kommer att göra processen kort med dessa repressiva lagar. De förstår nämligen vad det handlar om. Det gäller bara att de inte viker ner sig för Partipiskor och mobbing som pågår i partigrupperna idag. Skamligt!

  Min syn på demokratiska processer och Riksdagsledamöterna har fått sig en ordentlig törn den sedaste tiden med behandlingen av FRA-lagen och Lissabon-fördraget.

  Tänk jag har hela tiden trott att vi haft en fungerande demokrati i detta land.

  SvaraRadera