söndag 2 november 2008

Journalistik och faktakoll

På TV4:as Kalla Faktas reportage (2/11) så rapporterades det om att uppklarningsprocenten på alla brott i Sverige var endast 5.8%, vilket motsvarar 3 uppklarade brott per polis. Detta renderade så klart i artiklar i flera tidningar, bl.a i Sydsvenskan, SVD och DN.

Jag blev mycket förvånad över siffrorna, som verkade mycket låga. När jag sedan börjar titta på BRÅ:s statistik, så blev jag än mer konfunderad... Bäst illustrerar jag det hela med ett diagram.

Uppklarningen totalt sett ligger runt 30% enligt den enda tillgängliga statistiken. Det finns enbart en brottskategori som är i närheten av de av Kalla Faktas angivna 5.8%, nämligen stöld ur fordon (3.74%)

Det är förstås uppseendeväckande att ett seriöst(?) program som Kalla Fakta just schabblar bort fakta och målar upp en katastrofal bild av den svenska polisen. Visst, ingen kan väl luta sig tillbaka och vara nöjd med en uppklarning på 30%. Men kan man vara nöjd med massmedia som inte lyckas läsa offentlig statistik rätt? Nej, knappast. Speciellt inte med tanke på att alla andra tidningar följer upp med denna desinformation.

En annan siffra som upprepas ca 10 gånger under programmet är att varje polisman klarar upp 3 brott per år. BRÅ:s statistik visar en annan bild:


Det vill säga 23 uppklarade brott per polis och år. Ganska långt ifrån de 3 som anges i programmet.

Sverige behöver fler poliser, bättre arbetssätt och kraftfulla verktyg för att möta brottsligheten. Därför kommer Alliansen se till att vi får 20 000 poliser i Sverige. Detta kommer sannolikt att förbättra situationen i uppklarningen. Idag har Sverige ca 193 poliser per 100 000 invånare.

Som mest hade hade 212.5 (1993). När vi får 20 000 poliser så tar vi ett skutt upp till 218 poliser per 100 000 invånare. Alliansen gör skillnad!

Men Kalla Fakta och andra medier som okritiskt för vidare felaktiga siffror borde skärpa till sig en smula. SÅ dåligt är det faktiskt inte.

8 kommentarer:

 1. Jag tror att diskrepansen möjligen kan vara en följd av olika definitioner på ordet uppklarad. Ett brott är till exempel uppklarat i polisens mening om ett beslut om åtalseftergift har fattats. Skulle däremot 30% av brottslingarna på ett verksamt sätt lagföras och straffas så skulle brottsligheten snabbt upphöra. Efter det första brottet skulle 70% vara fria, 49% efter det andra brottet, 34% efter det tredje, 24% efter det fjärde, 16% efter det femte, 11% efter det sjätte, 8% efter det sjunde, 5% efter det åttonde, 4% efter det nionde och 2% efter det tionde brottet. Samhällets vaneskurkar skulle ha en mycket dålig prognos och brottsligheten skulle gå ner i paritet med detta.

  Vad vi istället kan se är att rövarna drar fram som en förhärjande gräshoppssvärm så att ingen går säker på stadens gator. Alltså måste det förhålla sig så att det är ofarligt för den vanlige brottslingen att angripa den vanlige medborgaren.

  SvaraRadera
 2. Men...

  Du har ju tagit bort rån och misshandel ur diagrammet!

  Nu när jag tittar på BRÅs egen sida ser jag rejäla fel i den bild Du förmedlar. Det är förklarande för om politiker verkligen tror att 30% av alla angrepp på ärligt folk leder till att skurken antingen återförs på den smala vägen eller skiljs från samhället så är det inte konstigt att politiker vårdslösar säkerheten på gatorna och torg och väntar sig att vi skall bli upprörda över karensdagar och marginaliteter i sjukförsäkringen.

  Lite granskning enligt 2006 år statistik:

  Uppklarade personrån är 1771
  Uppklarningsprocenten angavs till 28%
  Då blir anmälda brott 8855
  Åtalsbesluten var 641
  Alltså åtalades som mest 7%, färre om det var mer än en gärningsman per brott. Hur många som tvingades sluta råna folk framgår inte man troligtvis inte någon. Det är ett ungdomsbrott och ungdomar frihetsberövas sällan.

  Av bostadsinbrotten uppklarades 3412.
  Uppklarningsprocenten anges till 9%
  Då blir antalet kända brott 37911
  vilket ledde till 1156 åtal.
  Det betyder att endast 3% av brotten åtalas. En skurk som överväger att bryta sig in är alltså till 97% säker. Oddsen blir ännu tjuvvänligare om statistiken kommer av att ligor hittats, vilket verkar vara fallet.

  Stöld ut fordon angav Du till 3.7% men om man på samma sätt skärskådar statistiken så blir det 1.6 procent som åtalas. De som sysslar med det här är mest kända yrkestjuvar med missbruksproblem. Staten kan närhelst den önskar närmast eliminera denna brottskategori. Samma metod ger också att 3% av den anmälda skadegörelsen leder till åtal.

  Av känd och anmäld misshandel ledde 17% till åtal och 18% får vi för våldtäkt. Till saken hör att till följd av bevissvårigheterna har våldtäkt den största andelen friande dommar, 80% så endast 3% kommer faktiskt att straffas. Förhåller det sig så att dessa friade i själva verket var skyldiga så är också våldtäkt en rätt säker hobby.

  Det är mycket tråkigt att statistiken inte anger lagförningsandelen istället men på samtliga punkter verkar vad Du skriver reportaget angav ligga närmare en rimlig verklighetsbild än vad Du anför som kritik mot det.

  %
  7 Personrån
  1.6 stöld ur bil
  3 bostadsinbrott
  17 misshandel
  3 våldtäkt  ERGO:
  Du har fel-fel-fel. Riktig brottslighet, brottslighet som utgör ett angrepp och ett övergrepp på samhällets hederliga, oskadliga och skyddslösa medlemmar, beivras ICKE i någon större utsträckning. Staten, och därmed politikerklassen, har övergett folket.

  Däremot fyller polisen sin statistik genom att gå och bötfälla alla vanliga hederliga, oskadliga och skyddslösa samhällsmedlemmar som kör 120 på en motorväg lämplig för 150 eller blinkar fel i en rondell --- så behöver de inte göra någonting på resten av veckan.

  SvaraRadera
 3. Andelen misshandelsfall som leder till att någon straffats verkade misstänkt hög. Tvåsiffriga procenttal rimmar illa med de övrigas ensiffriga. Det verkar rimligt att den politiska klass som tillåter att vi rånas och bestjäls också tittar på med ointresse när vi misshandlas. Jag kollade därför med Södersjukhusets statistik:

  Bara detta sjukhus med ett upptagningsområde som bara är en del av bara en av Sveriges städer hade lika många misshandelsfall som var så grov att den krävde sjukhusvård som det åtalas grov misshandel, misshandel av normalgraden och ringa misshandel sammantaget i hela landet.

  Det verkar alltså uppenbart att den verkliga andelen av misshandlarna som får sitt straff är mycket lägre, i all sannolikhet mindre än en procent.

  SvaraRadera
 4. Arthur.

  Kul att denna fråga engagerar dig! Jag instämmer i det mesta du skriver. Det jag reagerade på var att Kalla Fakta anger siffror i programmet som gjorde mig nyfiken, och sådeles gjorde jag som du - gick till BRÅ:s hemsida för att ta reda på mer. Väl där kunde jag konstatera att siffrorna som redovisades i programmet inte alls stämde överens med den tillgängliga statistiken. Misshandel, som helt riktigt påpekar, hade jag missat att ta med. Ingen baktanke med det, utan helt vanligt slarv.

  Av intresse så gick jag tillbaka i tiden för att se om uppklarningsprocenten har kraftigt försämrats och/eller om mängden brott ökat. Därför presenterade jag siffrorna i diagram över tiden. Jag är ingen statistiker, ej heller sakkunnig vilket gör att jag har missat en del aspekter.

  Jag är glad för att vi ska få fler poliser i Sverige, det är precis vad vi behöver för att förbättra siffrorna.

  När det gäller din bestämda uppfattning om "politikerklass", så tar jag faktiskt inte åt mig. Jag sitter inte i riksdagen, jag har för närvarande inga förtroendeuppdrag. Politik är för närvarande en fritidssysselsättning som bara kostar pengar. Antagligen är jag en kille precis som du, som är intresserad av samhällsfrågor och vill vara med och påverka, om än i liten skala.

  Du kanske borde engagera dig politiskt där du bor, så har du en arena att diskutera politik med andra som delar ditt engagemang?

  SvaraRadera
 5. Hej,

  Vilket statistikunderlag är det du presenterar? Är det

  1. Uppklarade brott;
  2. Personuppklarade brott?

  Det är ju en väsentlig skillnad vad gäller dessa alternativ och mig veterligen är det den s.k Personuppklaringsprocenten som Kalla Fakta använt sig av. Du verkar basera ditt inlägg på Uppklaringsprocenten, vilket är något helt annat, men jag kan ha fel.

  Mvh,
  Thomas

  SvaraRadera
 6. Jag har använt datat från "uppklarade brott 1950-2005" och jämfört dessa siffror med "Anmälda brott 1950-2005". Dvs uppklarningsprocent, ej personuppklarning.

  Som jag tidigare påpekat, jag är inte sakkunnig ej heller statistiker. Kalla Fakta berättar inte alls vilka siffror de redovisar och hur det är beräknat.

  De konstaterar följande: "Varje polis klarar i snitt upp 3 brott per år". Detta gjorde mig nyfiken, och än så länge har jag inte hittat siffror som stödjer detta påstående från Kalla Faktas sida.

  SvaraRadera
 7. >Av intresse så gick jag tillbaka
  >i tiden för att se om
  >uppklarningsprocenten har kraftigt
  >försämrats

  Det har den. BRÅ gillar av något skäl inte att redovisa det. Vi fick en dramatisk försämring av både säkerheten på gator och torg och andelen brått mot person som leder till straff när vi bytte från en fördömmande till en vårdande kriminalpolitik. BRÅ börjar alltid sin statistik efter att den dramatiska försämringen skett och kan alltså bara redovisa en långsam begränsad tendens som de sedan i tolkningen trixar bort genom att vikta för sociala förändringar.

  Engagera mig politiskt i betydelsen utföra ett partipolitiskt förtroendeuppdrag kan jag inte göra. Mins mobbningen av massavlyssningskritikerna. Jag kommer aldrig att lyda ett parti. Skulle vi någon gång få riktiga val där man vinner förtroende från en valkrets så skulle det vara samvetsenligt för mig att antingen representera eller att hjälpa en representant.

  SvaraRadera
 8. Nåja, rätt skall vara rätt. Kalla Fakta redovisar följande på sin website:

  Så ofta får polisen tag på gärningsmannen
  Fakta: Andel personuppklarade brott 2007.


  Brottsområde 1 - våldsbrott, sexbrott, inbrott, rån
  5,8 procent  Brottsområde 2 – trafik- och narkotikabrott 66 procent  Brottsområde 3 – Övriga brott dvs ekonomiska brott, bedrägeri, tillgrepp i butik
  27 procent  * Ett brott är personuppklarat då polisen har fått tag på gärningsmannen.  Källa: RUS

  Delvis redovisar man både källa och vilken typ av statistikt underlag man använt sig av.

  Mvh,
  Thomas

  SvaraRadera