onsdag 12 november 2008

IPRED - en komplettering

IPRED - Intellectual Property Rights Enforcement Directive

Som så ofta när lagförslag som berör internet diskuteras, så blir det missförstånd och dras felaktiga slutsatser. Det är frestande att förklara den bristande insikten med att internet är tekniskt komplicerat.

Jag tycker dock inte det är ett giltigt försvar.

Diskussionen om t.ex. IPRED kan hållas på ett filosofiskt plan, och på denna arena behöver man inte oroa sig för att tekniken sätter stopp för resonemanget.

Först måste det konstateras att fri- och rättigheter ofta inkräktar på varandras område, eller inskränks av andra lagar. Yttrandefriheten beskärs av en mängd lagar. Äganderätt inskränks bl.a. av allemansrätten och upphovsrätten. I dagens lagstiftning kan man säga att matriella produkter som CD och DVD-skivor, DRM-skyddat material, böcker och dylikt intar en särställning. Du äger inte rättigheten att göra vad du vill med dessa produkter.

Äganderätten är inskränkt pga upphovsrätt. Äganderätten är sk. negativt bestämd i lagstiftningen. Det vill säga att äganderätten inte preciseras i lagstiftningen. Innebörden av detta är att ägaren har full rådighet till sin egendom i den mån inskränkningar inte följer av lag eller avtal som ägaren själv ingått.

Om man, som jag, accepterar att rättigheter och skyldigheter måste balanseras mot varann, så måste man också acceptera att upphovsrätten inte är absolut, helt i likhet med yttrandefrihet, äganderätt, informationsfrihet, demonstrationsfrihet och så vidare.

En lagstiftning helt utan krav på upphovsrättsmannens ersättning skulle ge mycket negativa konsekvenser. Jag har heller inte sett någon som har framfört åsikten att upphovsrätten ska tas bort. De flesta är nog överens om att upphovsrätt måste finnas och att den måste balanseras mot andra intressen.

Då upphovsrätten i viss mån inskränker grundläggande fri- och rättigheter (yttrandefrihet, informationsfrihet, rätten till personlig integritet) så måste förändringar i denna lagstiftning övervägas med stor försiktighet och eftertanke.

Flera lysande skribenter i bloggosfären har belyst hur lagar och rättigheter står i konflikt med varann i en historisk kontext. Jag tar mig friheten att sann anti-upphovsrättslig anda stjäla lite argument och idéer:
 • I början av 1900-talet och flygets begynnelse så ville markägare ha ersättning om någon flög över marken. Argumentet var att man måste även äga området ovanför sin landbit. Detta var en självklar rättighet för många markägare, men lagstiftaren insåg de negativa implikationerna med denna ordning och valde att istället inskränka äganderätten av mark uppåt.
 • Guldrushen i Klondike var i full gång vid ungefär samma tidpunkt. I Sverige har gruvdrift, dvs de värdefulla mineraler som finns under någons mark reglerats sen 1200-talet. Markägarens rätt till mineralerna har succesivt försämrats under årens lopp. Staten äger i praktiken rättigheterna, och markägaren äger sin fastighet i en tredimensionell sfär som sträcker sig endast några meter i vertikal led ovanför och under marknivån.
 • Allemansrätten ger privatpersoner möjligheten att vistas på andras mark utan tidigare tillstånd. Man har till och med rätt att plocka blommor, frukter och bär. Det är tillåtet att göra upp eld och fiska utan markägarens tillstånd. Detta är är en för Finland, Island, Skottland, Norge och Sverige unik rättighet. Berättar man om denna lagstiftning för tex en amerikan så reser sig nackhåren på honom. Detta är nog en helt utesluten ordning i övriga världen. Däremot tror jag att de flesta svenskar både utnyttjar, är stolta över - men också tar denna rättighet för given.

Det finns självklart hundratals exempel på när ensamrätt och äganderätt inskränks till förmån för andra rättigheter. Det är naturligt att även upphovsrätten finns med som inskränkning.

Teknikens fiender ropar ofta på vargen. Det är allt från teaterns och den levande musikens död pga radion, radions död pga TV:n. TV:ns död pga internet. Och visst, det har ju hänt att teknikens fiender har fått rätt. Hästen har i de flesta länder blivit ett hobby-djur istället för transportmedel och arbetare. Ångloket och de första bilarna dödade användandet av hästar på ganska kort tid. Det är också helt riktigt att mekaniseringen av industrin verkligen gav teknikens fiender vatten på sin kvarn (om man nu får slänga in en putslustighet)

Det har hänt att man har försökt rädda verksamheter från den absoluta döden, ta tex varvs- och textilindustrin i Sverige. Kumla, som jag har bott i var en storindustri inom skotillverkning. Så icke numera. Man kan förstås genom konstgjord andning få dödsdömda lösningar att leva ytterligare några få år - men till vilken nytta i långa loppet?

Musikindustrin har misslyckats möta den nya tekniken. Det gör att alternativa vägar växer fram. Det handlar inte om bra eller dåligt, rätt eller fel. Det är en marknadsekonomisk naturlag. Nu börjar användbara tjänster att dyka upp (ITunes, Spotify) men det är en bra bit kvar att gå innan utbudsmodellen matchar efterfrågan.

Se på mjukvarumarknaden, eller speltillverkarna. Många av dem har lyckats med sin affärsmodell. Ta internet i stort - varför finns det så ofantligt mycket (lagligt) material här? Ingen betalar ju för nyhetssidorna, youtube, wikipedia eller Facebook... Musikindustrin är mycket efter, och har inte justerat sin affärsmodell efter verkligheten, utan verkar förvänta sig att verkligheten ska stagnera inom deras referensramar med hjälp av lagstiftning.

Dessutom blir det närmast omöjligt att i lagstiftning hålla jämna steg med teknikutvecklingen. Det är idag fullt möjligt att helt anonymt ägna sig åt illegal fildelning. Det enda sättet att möta det är att granska all trafik (jmfr FRA) som människor skickar och tar emot. Ska privata företag även få syssla med detta i en nära framtid? För det är ju den utveckling som IPRED måste ta inom en mycket snar framtid för att vidmakthålla sin "effektivitet".

Så vad är min poäng? Jo, upphovsrätten intar inte en särställning mellan motstridiga rättigheter och skyldigheter. Upphovsrätten kan inte på ett rationellt sätt sägas ha företräde över exempelvis yttrandefrihet eller äganderätt. Dessa måste balanseras och vägas mot varann så en acceptans för avvägningen uppnås. Det är vikigt att inte lagstiftningen förhindrar tillväxt och teknisk utveckling, men ska samtidigt bevaka alla parters intressen.

Det finns en god ordning i dagens lagstiftning, något vi bör bevara. Det går ut på att polisen beivrar brottslighet. Upphovsrätten är väl skyddad redan i dagens lagstiftning. Att sen polisen prioriterar att lösa grova våldsbrott framför 15-årige Kalles upphovsrättsbrott är ingen underlighet - det handlar om proportionalitet.

Jag hyser gott hopp om att de duktiga borgerliga riksdagsmännen kommer att landa i samma slutsats som jag. Allt annat vore en orimlig tanke. Att borgerliga rikspolitiker skulle hämma marknadsekonomin och den tekniska utvecklingen för att gynna en (mycket liten) del av befolkningen och därigenom göra en (mycket stor) del av svenska befolkningen till lovligt villebråd för oproportionerliga stämningar, det skulle i så fall vara mycket uppseendeväckande.

Nej, IPRED hör hemma i papperskorgen. Det behöver man inte vara tekniskt bevandrad för att inse. Behövs upphovsrättsbrott beivras kraftigare så utnyttjar man den normala gången. Dvs höja straffvärdet, förstärka polisens resurser för brott på internet eller liknande.

Civilrättslig brottbekämpning hör till ett annat århundrade, knappast i ett modernt Sverige av idag.

Mina inspirationskällor:
MinaModerataKarameller
FarmorGun
Oscar Swartz
Kommenterat
Opassande
Anna Troberg
Johan Linander
Skiften
Karl Sigfrid
Hanna Wagenius
SVD
SVD

9 kommentarer:

 1. Mycket bra och balanserad redogörelse. Inte ofta man ser den kvaliteten. Trevligt med folk som har tänkt till! Och (fp) dessutom, dra på trissor!
  /Oscar Swartz - inte Schwartz ;)

  SvaraRadera
 2. Tack för de vänliga orden.

  Ditt efternamn som jag så fräckt brutaliserade är nu åtgärdat. Ledsen för den malören.

  SvaraRadera
 3. Mycket bra! Jag hoppas du mailar detta till dina riksdagsmän...

  SvaraRadera
 4. Väldigt välskrivet inlägg i debatten. Jag hoppas att riksdagsledamöterna tar till sig folks oro om att IPRED kan komma att, som i andra länder, orsaka det många kallar legal utpressning.

  Frågan som faktiskt måste ställas är om upphovsrättsinnehavarens rätt att skydda sitt verk verkligen står över övriga medborgares intigritet. Eller kanske frågan skall ställas NÄR gör den det. Skall det räcka med en låt för att någons personuppgifter skall delas ut till en privat intresseorganisation?

  Det som även måste tas upp är om verkligen ena partens uppfattning om hur stor "skadan" är skall fastställa skadeståndets belopp. Det går mot all annan lagstiftning och öppnar för fantasibelopp som inte tilldelas i andra mål varken civil eller brottsrättsligt.

  SvaraRadera
 5. Hej Daniel. En bra genomgång av olika rättigheter o mer eller mindre inbyggda konflikter. Det visar att även denna fråga är mer komplicerad än man kan tro.
  Det är aspekter som inte minst fps ledamöter bör ha i åtanke. I den mån de är liberala.

  Jag hoppas att du delgett detta inlägg till åtminstone fps riksdagsgrupp.

  SvaraRadera
 6. Det känns bra att det fortfarande finns Folkpartister som är liberaler och står upp för integritet och rättssäkerhet!

  "Behövs upphovsrättsbrott beivras kraftigare så utnyttjar man den normala gången. Dvs höja straffvärdet, förstärka polisens resurser för brott på internet eller liknande."

  Man får dock vara försiktig, så att inte lagstiftaren tar en på orden. För är det rimligt i en demokrati att höja straffvärdet för något som i befolkningens ögon är jämförbart med att gå mot röd gubbe?

  SvaraRadera
 7. Håller med Leo och Swartz, skönt att se en liberal som lever upp till ordet liberal.

  Det känns som om många Folkpartister glömt vilken ideologi som partiet säger sig förespråka. Jag menar, ett prima exempel på marknadsliberalism vore ett gäng döda skivbolag som inte kunde anpassa sig efter vad kunden ville ha.

  Man blir bara så trött... Förut så suckade man över riksdagspolitiker som hade fötts upp i den politiska sfären och inte hade någon verklighetsförankring, men nu har detta fenomen gått och blivit allmänfarligt dessutom.

  //Daniel Nyström, f.d. Folkpartist - Numera aktiv inom Piratpartiet

  SvaraRadera
 8. vill addera en sak till ett väldigt välskrivet inlägg.

  Upphovsrätten är ett konstgjort statligt monopol, och som alla monopol kan det missbrukas (Och som vi kan se så görs det redan)

  Lösningen då ska ju vara att reformera monopolet så att missbruk blir svårare.
  Så lösningen som jag ser det är snarare att modifiera upphovsrätten
  än att börja med drakoniska lagar.

  SvaraRadera
 9. Tack Daniel för detta inlägg - det har varit en tung dag sedan jag läste Karin Pilsäters inlägg i NT i morse. Sedan jag läst det som du skrivit tog jag mig friheten att sända ditt inlägg till KP.

  SvaraRadera