lördag 25 oktober 2008

Min uppfattning om Sanktionsdirektivet

Uppdatering: Svd skriver om bloggupproret i frågan. Jag välkomnar att media nu börjar diskutera frågan så regeringen kan ägna lite mer eftertanke i denna fråga.


Sanktionsdirektivet , eller piratjägarlagen, innehåller en mängd regleringar om varumärkesskydd, logotypeskydd, mönsterskydd osv, det vill säga vad privatpersoner anbelangar ganska perifiert. Den uppseendeväckande delen är förstås att lagförslaget öppnar upp för att domstolar ska underlätta för intresseorganisationer och multinationella företag att stämma människor i en civilrättslig process som jag tidigare skrivit om.

Tanken är att en intresseorganisation, tex AntiPiratByrån (APB) ska söka efter IP-adresser som är involverade i illegal fildelning, sedan gå till domstol för att få denna att förelägga internet-leverantören att identifiera kunden som innehar IP-adressen och sedan överlämna detta till APB. Sedan står det APB fritt att hota med, eller inlämna en stämningsansökan. Det är också värt att notera att det är även olagligt med "försök och förberedelse" till illegal fildelning.
Förutom det uppenbara invändningen mot denna ordning - dvs att företag och privatdetektiver ska hota med stämningar samt driva avskräckande rättegångar mot de människor som är skyldiga enligt ovan, så finns det ett antal reflektioner att göra.

Det fina i kråksången, som får hela upphovsrättslobbyn att skrika "ÄNTLIGEN" rakt ut, är att man också förändrar lagstiftningen om vilken ersättning som upphovsrättsinnehavaren kan få. Ersättningens storlek ska bestämmas utifrån:

1) Utebliven vinst
2) Vinst som intrångsgöraren har gjort
3) Skada på verkets anseende
4) Ideell skada
5) Intresset av att intrång inte görs

Ja, det står även i lagen att detta gäller ÄVEN den som "av oaktsamhet vidtar en åtgärd som innebär intrång". Du behöver inte ens ha ett uppsåt att begå brott - det räcker med att du gör ett misstag - tex trycker på en länk, så är du lovligt byte för mångmiljonstämningar.

Jag har nu spenderat ett antal timmar på att läsa igenom både lagrådsremissen och Ds 2007:29 Musik och film på internet - hot eller möjlighet? (Ja, ni kan ju gissa vad svaret på den retoriska rubriken blir med tanke på resultatet...) Inte på något ställe framgår det hur man hade tänkt att föra i bevis att illegal fildelning faktiskt har ägt rum, och hur "försök och förberedelse" i verkligheten ska tolkas av domstolen.

Med risk för att bli överdrivet teknisk, så är det nämligen inte så lätt att rent tekniskt avgöra vad som är "försök och förberedelse" till illegal fildelning. Enligt Ds 2007:29 så framgår det att även mycket små delar av ett upphovsrättsskyddat verk är att betrakta som intrång. Digitala filer består endast av ettor och nollor i en specifik ordning, inget annat. Om jag "fildelar" en binär etta "1", så ingår denna i samtliga digitala verk - har jag då begått en olaglig handling? Hur många bytes i en viss sekvens krävs för att det kan betraktas som intrång? Enligt lagförslaget och departementspromemorian så finns det ingen undre gräns och kan sådeles vara ner till 1 bit.

Detta kommer ju förstås inte domstolen att nöja sig med, och det är nog sannolikt att praxis måste bli att det krävs ett komplett verk för att kunna betraktats som intrång. Detta har även betydelse för bedömningen av ersättningarna också. Det är i sammanhanget ett brott med lägre straffvärde att tillgodogöra sig ett verk för privat bruk - än att distrubuera detta verk till en bred allmänhet. Med torrent-teknik är det närmast omöjligt att bevisa att någon har distribuerat ett komplett verk - och framför allt att 1 person har distribuerat ett komplett verk till någon annan. I torrent-tekniken sker detta enbart när det upphovsrättsskyddade materialet läggs upp från början.

Men detta tekniska problem är själva bakgrunden till denna oerhört luddiga definition om vad som defineras som ett intrång. För syftet är inte att ge upphovsrättsorganisationerna möjligheten att driva domstolsprocesser. Det har man varken råd, tid eller har resurser för. Nej, tanken är förstås att man ska med hjälp av automatiserad bevakning plocka upp IP-adresser för att sedan HOTA med stämning. Sannolikt blir det då så obehagligt för den utpekade så vederbörande slutar med detta. Ibland drämmer man till och får därigenom publicitet som stärker trovärdigheten i hoten.

Detta förklarar ju samtidigt den helt förbisedda aspekten att IP-adressen inte är direkt hänförlig till en person. Om det finns fler personer som har tillgång till samma internetuppkoppling så är det mycket svårt att avgöra VEM som gjort VAD. Och det finns ju en del förespråkare för rättsamhället som hävdar att detta är en mycket viktig princip.

Det här lagförslaget är dåligt ur många synvinklar: Dels har det
- uppenbara tekniska/juridiska brister,
- det retar upp ungdomsgenerationen,
- det kommer ha tveksam betydelse för beivringen,
- det kommer ge en godtycklighet (de som besitter resurser och kunskaper kommer slippa undan, medan de som inte besitter detta får påhälsning hemma av två otrevliga gubbar i skinnrock som kommer med hotbrev)
- det frångår principen att det är polis och åklagare som beivrar brott i Sverige

Men tyvärr så finns det en annan aspekt som är sorgligt försummad av våra politiker. Jag illustrerar det bäst med en liten historia: Kalle, 15 år är som ungdomar är mest. Älskar musik och dataspel. Söker sin identitet. Umgås med kompisar. Allt detta på internet. Kalle får månadspeng på 1050:- som ska täcka hans utgifter för mobiltelefon, kläder och nöjen. Att köpa en film är ju förstås omöjligt. Att köpa en CD-skiva kanske ekonomin mäktar med ett par gånger om året. Inte i närheten av vad Kalle betraktar som ett rimligt utbud. Det tyckte inte jag heller när jag var grabb - vi kopierade musik och VHS bland kompisar (då var det för övrigt lagligt - men det spelade inte nån roll för vårt agerande). Om Kalle ska följa lagen så blir det inget större kulturutbud för honom. Rättvist? Rätt eller fel?

Jag hävdar inte att det ska vara fritt fram att vältra sig i upphovsskyddade verk - men det är UTGÅNGSPUNKTEN det är fel på i svensk internet-lagstiftning idag. Man utgår inte ifrån att det finns människor som lever sina liv inom denna infrastruktur. En arena där användarna behöver skyddas från att utsättas för brott. Där den personliga integriteten måste värnas och säkras genom lagstiftning.

För det blir inte bra när upphovsrättsbeskyddare skriver lagar för godkännande i EU och riksdag - det finns alldeles för många som inte kan ett skit om internet. "Hm, internet... Just det! Där jag brukar läsa Aftonbladet, ja... Ja, det är väl inget att värna"

Är det inte snarare rimligt att en viss mängd "brott mot upphovsrätten" sker i en fungerande marknadsekonomi? Film- och musikrekommendationer kompisar emellan. "Ska du med och kolla på denna filmen?" Ny platta med AC/DC - kolla om den är bra innan man köper den.

Jag har förstås respekt för att världsartisterna, filmmakarna och skivbolagen nu tjänar så lite pengar så det knappt går att ställa mat på bordet, och många har fått gå från hus och hem. Misären sprider sig. *tss* Allvarligt, det finns inte ens belägg för att fildelning har minskat intäkterna. Detta står tydligt i Ds 2007:29.

Läs gärna en översikt över de danska piratlagarna hos Opassande.se.
Mary skriver om det olagliga i att låna ut en bok till en kompis. Kan detta kanske betraktas som försök eller förberedelse till upphovsrättsbrott?
Mark Klamberg skriver att nätsherifferna kommer få större möjligheter att efterforska än vad polisen har gällande bekämpning av andra brott. FarmorGun påstår att internet är en kloak och vi användare dess råttor.
Rick Falkvinge har påbörjat en artikelserie om lagen, se del 1 och del 2.
Karl Sigfrid (m) hyser förhoppningar om förbättringar.

DN
SVD
SVD
SVD
Sydsvenskan
Sydsvenskan
Sydsvenskan

7 kommentarer:

 1. "Tanken är att en intresseorganisation, tex AntiPiratByrån (APB) ska söka efter IP-adresser som är involverade i illegal fildelning, sedan gå till domstol för att få denna att förelägga internet-leverantören att identifiera kunden som innehar IP-adressen"

  Det är mycket värre än så. Du skrev just det här blogginlägget och är alltså upphovsman. Alla är idag upphovsmän på det ena eller andra sättet. Vem som helst får rätt att begära ut uppgifter och risken för att ett påstående om upphovsrättsintrång skulle avslöjas som felaktigt är i princip obefintlig. Därmed avskaffas alla anonymitetsgarantier på internet - även för de som inte gör något olagligt.

  SvaraRadera
 2. Jag har tidigare funderat över hur man kommer att döma i fall där den åtalade har haft ett "öppet" trådlöst nätverk, om en sån person kan komma lindrigare undan än en som kör krypterat.

  Nu läste jag citatet "av oaktsamhet vidtar en åtgärd som innebär intrång" i din postning. Dett borde innebära att om någon använder mitt öppna trådlösa nät för att ladda ner, så är det jag som åker på smällen?

  SvaraRadera
 3. @Tor: Du har helt rätt i det du skriver såvitt jag kan bedöma.

  @Martin: Jag skulle tro att upphovsrättsorganisationerna väljer ut mål de är säkra på att vinna. De tar några "små", som bara har laddat ner nån låt eller två, sen tar de några flitiga fildelare osv. Men efter de har satt sig i respekt, så kommer nog få stämningar att ske - det blir nog mest hot om stämning - vilket kommer få de flesta att betala en "avgift" direkt, dvs göra upp i godo. Såvitt jag förstår så är det så som skett i Danmark.

  SvaraRadera
 4. "försök och förberedelse till illegal fildelning". Jaha, men branschen hacking av bl.a Piratebay och liknande sidor, när får det rättsligt efterspel ? När kommer snickare Olle att ble ersatt för förlusten han fick 2002 ? Eller när får bagare Per ersättning för utebliven intäkt 2004 ? Varför ska den här "smutsiga och korrupta" branschen (mjukvaru, musik, och filmbranschen) ha en massa pengar från folk via t.ex kassettskatten, stimavgift o.s.v. när vanliga företagare inte får ersättning via liknande skatter. Jag driver ett IT-företag och kräver att jag ska få betalt av alla inom EU's gränser som använder någon typ av IT-produkt. Det är väl skäligt krav ? Jag tycker det, så länge "snyltarbranschen" ovan nämnda ska ersättas via diverse avgifter från folk som egentligen aldrig har med dom att göra. Ge mig ersättning NU !!!!

  SvaraRadera
 5. "Allvarligt, det finns inte ens belägg för att fildelning har minskat intäkterna. Detta står tydligt i Ds 2007:29."

  Intressant. Har du en sidhänvisning?

  SvaraRadera
 6. Läs gärna om striden i USA:
  Judge deals blow to RIAA's boilerplate copyright infringement complaints
  Foundation on which RIAA builds cases in danger of being undermined

  En annan fråga som jag undrar över är att alla partier skyller på att de vill värna dom svenska upphovsmän - ett nobelt mål förvisso - men trots 10 år av "illegal fildelning" har inget politiskt parti lyckats presentera något hållbart material som exempelvis alarmrapporter eller forskningsresultat som kan stödja uppfattningen att den sk "illegala fildelningen":
  skadar samhället is stort eller utgör ett hot mot det
  skadar upphovsmän ekonomisk
  skadar den svenska filmindustrin eller biografbeståndet
  utarmar kulturen
  skadar någon eller något överhuvudtaget

  Vilka fakta bygger Allianspartierna och Socialdemokraterna sina argument på egentligen. - Det har alltid varit den stora gåtan för mig.

  Hur kan en svensk regering försöka att trumfa igenom en sådan vidrig lag när till och med EUs generaladvokat klart och tydligt har sagt: Jag kommer emellertid i det följande att visa att överföring av personrelaterade trafikuppgifter enligt de gemenskapsrättsliga bestämmelserna om dataskydd vid elektronisk kommunikation endast är tillåten till behöriga statliga myndigheter och att en direkt överföring till upphovsrättsinnehavare som vill vidta civilrättsliga åtgärder mot intrång i deras rättigheter inte är tillåten
  FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE

  Hur kan en svensk regering i ett slag ändra hela den svenska rättstraditionen - när de nu - för första gången i svensk rättshistoria ger privata särintressen polisbefogenheter som till och med sträcker sig utöver dom befogenheter polisen har nu?

  SvaraRadera
 7. @tor
  Tro för all del inte att en enskild upphovsman kommer att stämma en enskild person. - Lagen är skriven för att ekonomisk - och resursstarka organisationer skall kunna stämma alla dessa svenssons som har blivit övergivna av sin egen regering och därför måste välja om de skall betala ett av organisationen fastställt bötesbelopp - eller gå vidare och stå för sina försvarskostnader själv - och vid en fällande dom även betala motpartens.

  Utgången är given - 9 av 10 kommer att välja att betala utan rättegång - oavsett om de är skyldiga eller inte.

  2 miljoner svenssons skickas ut i kylan för att regeringen har fått ihop det med i huvudsak amerikanska intresseorganisationer och lagstiftar utan att ta det minsta hänsyn till dem.

  SvaraRadera